Západ zešílel a prosazuje zvrácenost i rasismus proti bělochům

Západ zešílel a prosazuje zvrácenost i rasismus proti bělochům.
Západ zešílel a prosazuje zvrácenost i rasismus proti bělochům.

Západ zešílel a prosazuje zvrácenost i rasismus proti bělochům. Nepatříme na Západ, ani na Východ, ale do středu Evropy. Musíme se bránit, abychom nedopadli stejně jako zdegenerovaný Západ. My ve střední Evropě ale nebudeme klečet! Na Západě jsou běloši plošně apriorně obviňováni z rasismu. Sluníčkářská sebenenávist vlastní civilizace nezná mezí. Například kritická rasová teorie, která se vyučuje ve školách v USA, tvrdí, že je rasismus nedílnou součástí amerického a evropského práva a amerických i evropských institucí. Některé školy říkají, že z angličtiny je třeba odbourat bělošství a že důraz na správnou gramatiku je rasistický…

Někteří sluníčkáři považují za rasistickou matematiku, někteří klasickou hudbu a noty. Podle některých sluníčkářů je rasistický pravopis. Jiní zase chtějí změnit „bělošské osnovy“ na školách. Musíme se postavit proti všem, kteří chtějí kácet sochy našich hrdinů a zničit naši národní hrdost, naše hodnoty a identitu. Braňme své domovy a vše, co nám je drahé!

Ty to věci se dějí v rámci hnutí „cancel culture“, což lze přeložit jako „zrušit“ či „vymazat“ kulturu. Neomarxisté chtějí zničit tradiční národní kulturu a na jejích troskách vystavět zvrácený totalitní Nový světový řád bez národů, náboženství a tradičních hodnot.

Černošský jazyk je na univerzitách diskriminován, zaznělo na virtuálním „Antirasistickém pedagogickém sympoziu“ organizované americkou Towsonskou univerzitou. Řečníci kritizovali univerzitní osnovy a programy psaní za to, že jsou rasistické a upřednostňují bělochy.

V Británii některé univerzity vyzývají své profesory, aby angličtinu studentů nehodnotili. Nejen na University of Hull dospěli nově akademici k názoru, že studentům neprospívá hodnocení pravopisné správnosti a obecně upozorňování na „technické nedokonalosti“ anglicky psaného projevu. V rámci snahy „dekolonizovat osnovy“ je proto nyní profesorům doporučováno, aby nepřikládali pravopisu větší váhu, než je nezbytně nutné, protože je to elitářský, bílý a mužský způsob vyjadřování. Informovalo o tom Echo24.

Podle profesorky práv Mathilde Cohenové je francouzská kuchyně rasistická. Řekla to na semináři v prestižních francouzských univerzit. Francouzi prý používají svoje jídlo, aby posílili „bělošství“ ve Francii.

Označení „černá díra“ je rasistické, míní profesoři na prestižní americké Cornellově univerzitě. Cornellova univerzita se nedávno „proslavila“ jiným kurzem. V popisu kurzu tělocviku zaměřeného na horolezectví se původně uvádělo, že je „otevřen pouze pro studenty, kteří se identifikují jako BIPOC“ (černí, domorodí a barevní obyvatelé).

Univerzita Goldsmiths v Londýně umožní svým studentům úlevy ve studiu, pokud se potkali s rasovým traumatem. O úlevy si může zažádat každý černošský student či student z etnické menšiny. Ti, kteří žádají o úlevu, nebudou muset poskytovat důkazy o tom, co toto rasové trauma znamená. Udělení pak posoudí sama univerzita.

Socha někdejšího amerického prezidenta Theodora Roosevelta před vchodem Amerického přírodovědného muzea v New Yorku bude odstraněna, podle kritiků je symbolem koloniální poroby a rasové diskriminace.

„Miliony lidí se ve vlastní zemi začaly cítit cizinci. Děsí se populární kultury…jež hlučně opěvuje hédonické hodnoty. Vidí mizet staré svátky a degradaci starých hrdinů. Vidí jak jsou umění a artefakty slavné minulosti odstraňovány z jejich muzeí a jak je nahrazují depresivní, ošklivé… exponáty. Pozorují, jak knihy, které měli v lásce, mizí ze škol…Kultura s níž vyrostli, umírá v zemi v níž vyrostli, “ píše správně americký konzervativní publicista Pat Buchanan.

Podobný postřeh o současném neomarxistickém Západu má i spisovatel Benjamin Kuras: „Degradujme své vzdělání, zneuctěme své hrdiny, odstraňme své národní symboly, zrušme svoje národy a nahraďme je prázdnou identitou čehosi abstraktně prázdného, panevropského, všude stejného, vykořeněného z národních tradic, přepisujícího naše dějiny k nepoznání. A při němž nezbude v paměti nic, na co bychom ze svých dějin a svých kultur mohli být hrdí a co by nám stálo za to bránit. …Jediné, co nám zůstalo svaté, je povinnost odsvětit všechno, co kdysi svaté bylo a co by dnes ještě svatostí mohlo zavánět.“

Odsuzujeme rasismus bělochů proti černochům i rasismus černochů proti bělochům. Podle sluníčkářů existuje jenom rasismus proti černochům. Vidíme, že takzvaní „bojovníci proti rasismu“ prosazují rasismus naruby – protibělošský rasismus. Musíme se proti tomu bránit, nebo se staneme otroky ve své vlastní zemi