Základní škola Basic – Proč si vybrat naši školku?

Základní škola Basic – Proč si vybrat naši školku?

Základní škola Basic

O naší škole

Škola Basic byla založena v roce 2009 skupinou nadšenců, kteří sdíleli sen o přeměně vzdělávání. Měli pocit, že mnoho běžných škol selhávalo při vzdělávání bystrých dětí a žáků. Naším cílem je umožnit našim žákům, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání i životy.

Studijní metoda

Studijní metoda je individuálně navržena tak, aby co nejlépe vyhovovala potřebám a zájmům studenta. S každým žákem ve škole Basic se jedná individuálně a všem se snažíme pomoci najít jejich účel vzdělávání.

JAK STUDIJNÍ METODA FUNGUJE V PRAXI?

Náš studijní program stavíme na čtyřech základech.

 

 1. Efektivní studijní dovednosti

Všichni žáci školy Basic se učí studijní metodu, která klade důraz na aplikování získaných vědomostí. V rámci procesu se učí:

 • rozpoznat a zvládnout překážky, které brání plnému porozumění
 • vyhodnocovat informace z hlediska významu a užitečnosti
 • úspěšně zvládnout obsah učiva jakéhokoliv předmětu

Ve škole Basic žáci neustále rozvíjejí své schopnosti studovat samostatně.

Běžně používají slovníky, encyklopedie, knihy a internetové stránky, aby si plně objasnili všechny pojmy.

 

 1. Pevné vzdělávací základy

Veškeré vzdělávání žáků klade důraz na následující body:

 • cílem je plné porozumění učiva a schopnost použít informace v praxi
 • žák postupuje svým tempem a má stanovený individuální vzdělávací cíl
 • je kladen důraz na hloubku vědomostí a jistotu v jejich použití

Při zápisu do vyšších ročníků se u všech žáků zjišťuje úroveň vědomostí, a na tomto základě je pak pro žáky vytvořen jejich vlastní individuální vzdělávací program, jehož cílem je vyplnit mezery ve vzdělání, které by žák mohl mít.

 

 1. Silný smysl pro osobní integritu a etiku

Ve všech aktivitách ve škole Basic, jak uvnitř tak i mimo třídu, je kladen důraz na to, aby byl žák upřímný a čestný sám k sobě a k ostatním. To se projevuje v mnoha směrech:

 • od žáků se očekává, že budou přijímat vědomosti z hlediska jejich funkčnosti a užitečnosti pro život
 • žáci se učí schopnostem zlepšit jakoukoliv situaci tak, že učiní svá vlastní rozhodnutí a akce
 • vedeme žáky k čestnosti, zodpovědnosti, etice a řízení týmu

Když se studenti dostanou na scestí, vědí, že mohou získat osobní pomoc při nápravě vzniklé situace. Osobní integrita je považována za charakteristický znak studentů Basicu a skupina našich žáků se vyznačuje srdečností, vzájemnou podporou a spoluprací.

 

 1. Široká škála schopností

V našem programu jsou vyzdviženy následující body (s důrazem na schopnosti a využívání znalostí):

 • požadavky na dosažené vzdělání jsou založeny na schopnosti získané znalosti používat spíše než na čase   stráveném na studiu
 • nedílnou součástí všech programů jsou projekty a praktické činnosti
 • při prověřování znalostí, ať už většího nebo menšího rozsahu, je kladen důraz na použití získaných vědomostí a demonstraci získaných schopností

Každý student školy Basic postupuje podle kontrolních listů. Každý kontrolní list je zakončený přezkoušením a demonstrací požadovaných schopností.

Škola pomáhá studentům připravit se dle jejich schopností na vyšší vzdělávání, které jim nejlépe pomůže k dosažení jejich cílů v životě.

Základní škola a mateřská škola Basic Praha, o.p.s

Mimoňská 645/2a, 190 00 Praha 9 – Prosek
Společnost byla dne 19. 10. 2010 zapsaná u městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 760
IČO: 24 74 68 19, společnost není plátcem DPH