Vyjádření smutku dítěte

Vyjádření smutku dítěte
Kvůli mnoha výrazům, které odkazují na afektivní stavy, je obtížné definovat takové definice, které se nepřekrývají. Většina vědců se shoduje na rozlišování mezi různými jevy:

city ​​- psychologické stavy týkající emocionální sféry života, vyjadřující vztah člověka k určité události, lidí a dalších prvků okolního světa, který se skládá z k reality odrážející vztah člověka. Cítíte něco pro někoho nebo něco, například lásku. Pocity jsou interpretace emocí vytvořených na základě kulturních vzorů a zkušeností zakódovaných v lidské paměti a posouzení situace, kterou diktují.