Velké projekty tlačí míru nezaměstnanosti v Egyptě na nejnižší úroveň za 30 let

Zaměstnanec egyptského ministerstva zdravotnictví nosí ochrannou masku, když prochází poblíž Sněmovny reprezentantů po propuknutí koronavirové nemoci (COVID-19) v Káhiře, Egypt 26. března 2020.
Zaměstnanec egyptského ministerstva zdravotnictví nosí ochrannou masku, když prochází poblíž Sněmovny reprezentantů po propuknutí koronavirové nemoci (COVID-19) v Káhiře, Egypt 26. března 2020.

Mezitím se počet nezaměstnaných ve 2. čtvrtletí 2022 meziročně zvýšil o 1,4 % na 2,15 milionu osob z 2,12 milionu

Velké národní projekty podle zprávy egyptského kabinetu zveřejněné 20. září donutily egyptskou míru nezaměstnanosti stáhnout se na nejnižší úroveň za více než 30 let.

Míra nezaměstnanosti zaznamenala ve druhém čtvrtletí (2. čtvrtletí) 2022 7,2 % ve srovnání se 7,3 % ve 2. čtvrtletí 2021, uvádí zpráva.

Zpráva zdůraznila, že pracovní síla se ve 2. čtvrtletí 2022 zvýšila o 3 % na 29,99 milionu lidí z 29,12 milionu lidí ve stejném čtvrtletí loňského roku.

Ukazatele navíc ukázaly, že počet pracovníků za tříměsíční období končící 30. června dosáhl ve 2. čtvrtletí 2022 27,83 milionu, což je o 3,1 % více z 27 milionů pracovníků ve stejném čtvrtletí roku 2021.

Mezitím se počet nezaměstnaných ve 2. čtvrtletí 2022 meziročně zvýšil o 1,4 % na 2,15 milionu osob z 2,12 milionu, upozornila zpráva.

Zpráva také odhalila hlavní projekty, které přispěly ke zvýšení provozních sazeb, mezi něž patřil projekt Nová delta, projekt integrovaného chovu ryb v Ghalyounu na Úřadu pro Suezský průplav (SCA), národní projekt telecího masa financovaný více než 7 miliardami EGP a projekty v oblasti chovu drůbeže s investicemi ve výši přibližně 100 miliard EGP.

Výstavba více než milionu bytových jednotek v rámci projektů sociálního bydlení také nabídla tisíce pracovních příležitostí, spolu s Roubiki Leather City, které nabízí asi 35 000 přímých i nepřímých pracovních míst, dodala zpráva.

Zpráva dále odkazuje na roli Egyptské agentury pro rozvoj mikro, malých a středních podniků (MSMEDA) při poskytování zvýhodněných půjček ve výši 41,9 miliardy EGP na podporu mikroprojektů a malých projektů a nabízí přibližně 2,7 milionu pracovních míst v období od července. 2014 do srpna 2022.

Ekonomická zóna Suezského průplavu (SCZone) navíc podle zprávy nabídla asi 100 000 přímých pracovních míst, zatímco iniciativa Decent Life nabídla více než 450 000 pracovních míst.

Pokud jde o výhled, mezinárodní agentura Fitch očekává, že míra nezaměstnanosti v Egyptě bude v následujících letech nadále klesat a zaznamená 7,3 % v roce 2023, 7,2 % v roce 2024, 7 % v roce 2025 a 6,8 % v roce 2026, uvádí zpráva.