V okrese Kayakent v Dagestánu byl plán jarní výsadby vinic překročen

V oblasti Kajakent pokračují jarní terénní práce. Na území obce se pěstují plodiny, pokračují sezónní práce ve vinicích a skončila také kampaň jehňat.

V okrese Kayakent v Dagestánu byl plán jarní výsadby vinic překročen
V okrese Kayakent v Dagestánu byl plán jarní výsadby vinic překročen

K dnešnímu dni byla v této oblasti oseta jarní plodinou o rozloze 600 hektarů. Zemědělci zároveň plánují osít celkem 1519 hektarů. Kromě toho již byly na ploše 66 hektarů vysazeny mladé vinice. Podle tohoto ukazatele již zemědělští producenti regionu překročili plán o 3 hektary.

Jehněčí kampaň v obci skončila. Místní chovatelé hospodářských zvířat obdrželi 9485 hlav potomků, na 100 ovcí – 94 jehňat. Současně je v regionu celkový počet malých přežvýkavců 17 637.