Rada pro lidská práva vyslechla žádost o vyšetřování Německa za porušování náboženské svobody

Na 45. zasedání Rady OSN pro lidská práva v kanceláři OSN v Ženevě v září 2020 vyzval předseda Evropské kanceláře Scientologické církve pro veřejné záležitosti a lidská práva Ivan Arjona Pelado organizaci OSN, aby prošetřila Německo za jeho pokračující a neslýchané porušování práv scientologů na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení.

Scientologická církev Stuttgart © 2020 Church of Scientology International. Všechna práva vyhrazena.
Scientologická církev Stuttgart © 2020 Church of Scientology International. Všechna práva vyhrazena.

V letošním roce si připomínáme 50. výročí Scientologické církve v Německu a jejích mírumilovných a plodných společenských akcí ve prospěch německé společnosti, uvedl Arjona, který požadoval ukončení používání „filtrů sekt“ – praxe, kterou kandidáti na veřejnou práci, smlouva o veřejné službě nebo nabídka vlády (a v některých případech pracovní místa v soukromém sektoru) jsou povinni vyplnit dotazník určený k prokázání jejich možné příslušnosti nebo vztahu se scientologií. Pokud je toto prokázáno nebo pokud osoba odmítne vyplnit dotazník, je vyloučena ze zaměstnání.

Během posledních tří desetiletí německé soudy – v asi 50 rozhodnutích – rozhodly, že Scientologická církev a její členové mají nárok na ochranu svobody náboženského vyznání zaručenou článkem 4 základního zákona (ústavy) Německa.

I přesto, že Německý Úřad pro ochranu ústavy dohlížel 23 let na církev a její členy, navzdory naprostému vzdoru těmto rozhodnutím, přestože po celou tuto dobu neprodukoval jediný kousek důkazu o protiústavních činnostech, a navíc v rozporu se svým vlastním jménem.

V loňském roce kritizovaly nevládní organizace na zasedání o provádění lidské dimenze OBSE / ODIHR ve Varšavě zprávu „Lidská práva bez hranic“, „za stigmatizaci a diskriminaci lidí, kteří věří v učení scientologie“.

„Toto [použití filtrů na sekty proti scientologům] je nejen rušivé a diskriminační, ale vážně to porušuje mezinárodní standardy v oblasti lidských práv a stigmatizuje následovníky učení Rona Hubbarda jako občana,“ uvedla jedna nevládní organizace a dodala, že se scientology by nemělo být zacházeno odlišně než následovníky Bible, Koránu, Hinduismu nebo Buddhismu nebo stoupenci jiného učení.

Jako další důkaz absurdnosti německého postoje scientologové poukazují na to, že německé scientologické církve mohou být jedinou náboženskou komunitou, která jako součást svých stanov přijala „Deklaraci principu lidských práv a demokracie“.

Scientologii založil humanista spisovatel a filozof L. Ron Hubbard a scientologové otevřeli první německou scientologickou církev v Mnichově v roce 1970. Dnes existují scientologické církve v Mnichově, Stuttgartu, Frankfurtu, Düsseldorfu, Berlíně, Hannoveru a Hamburku, spolu s mnoha misemi a skupinami po celém Německu.

_______________

Scientologická církev od svých počátků uznává, že svoboda náboženství je základním lidským právem. Ve světě, kde lze konflikty často vysledovat až k nesnášenlivosti náboženských přesvědčení a praktik druhých, se církev po více než 50 let stala prioritou ochrany náboženské svobody.

Církev vydává tento blog, aby pomohla lépe porozumět svobodě náboženského vyznání a přesvědčení a poskytovala zprávy o náboženské svobodě a problémech ovlivňujících tuto svobodu po celém světě.

Další informace najdete na webu Scientologie nebo Scientologické televizi.