Sahara

Sahara je největší poušť světa; rozlohou 9 milionů km² zaujímá téměř stejnou plochu jako Čína nebo USA. (V arabštině sahra znamená poušť.) Rozkládá se od severoafrického pobřeží Atlantského oceánu až k pobřeží Rudého moře na území 10 států (Egypt, Libye, Alžírsko, Tunisko, Maroko, Mauritánie, Niger, Čad, Mali, Súdán). Plocha, kterou Sahara zaujímá, má zhruba tvar lichoběžníku o délce 4500 až 5500 km ve směru západ-východ a šířce 1500 až 2000 km od severu k jihu.

Na severu Sahara zasahuje až k úpatí pohoří Atlas, v Libyi a Egyptě až k pobřeží Středozemního moře. Na jihu v oblasti tzv. Sahelu přechází poušť do pásma stepí a savan. Jižní hranici tvoří přibližně linie vedoucí od západu k východu přes tok řeky Senegal, střední tok Nigeru, Čadské jezero, oblast súdánského Dárfúru a soutok Nilu s Atbarou. Povrch Sahary tvoří převážně kamenitá poušť (skalnatá, oblázková, štěrková nebo hlinitá), menší část zabírají pouště písečné. Na severu se rozkládají na plošinách s nadmořskou výškou do 500 m, dále na jih se podél libyjského pobřeží plošina zvedá až o 800 m a pokračuje dále jako písečná a kamenitá planina. V centrálních oblastech Sahary se nachází několik pohoří sopečného původu jejichž vrcholy přesahují tři tisíce metrů – např. Ahaggar, Tassilinebo Tibesti. Nejvyšším vrcholem je se 3415 m neaktivní vulkán Emi Koussi. Vodní zdroje těchto oblastí kolem sebe soustřeďují většinu saharských oáz. Na řadě míst, zejména v horských a podhorských oblastech, jsou četná koryta pouštních vádí. (Vádí je údolí vzniklé erozí občasného vodního toku v suchých oblastech pouští a polopouští, zůstávají po většinu doby suchá, voda jimi protéká nárazově jen po deštích. Východní část protíná od jihu k severu řeka Nil, na jihu zasahuje do pouště svým severním obloukem řeka Niger. V bezodtokých oblastech na severu se vyskytují slaná jezera a tzv. šoty. (Šot je solná pláň, bezodtoká pánev z větší části roku vyschlá).

Klimatické podmínky
Podnebí oblasti Sahary má typicky pouštní ráz, je suché s ročními srážkami do mm. Na mnoha místech jsou srážky zaznamenávány s několikaletými bezsrážkovými odstupy. Na severu je za hranici pouště považována roční množství srážek 100 mm na jihu v oblasti Sahelu 150 mm. Průměrná lednová teplota se pohybuje mezi 10 až 15 C, v létě je to 30 až 37 C. Rozdíl teplot ve dne a v noci může činit až 30 C. Četné bývají také písečné bouře, které přemísťují ohromná množství prachu a písku nejen v oblasti severní Afriky, ale jeho spad bývá zaznamenán i v Evropě nebo jižní a střední Americe. Dezertifikace (přeměna stepí v pouště). V důsledku nadměrného spásání vegetace dobytkem a zvěří, kácením zeleně a dalších klimatických či jiných vlivů pokračuje v jižní části Sahary proces desertifikace, tedy degradace stepí a savan v poušť nebo zasypávání míst s vegetací saharských pískem. Od konce 20. století se státy oblasti Sahelu ve spolupráci s OSN snaží o zastavení nebo alespoň o zpomalení tohoto procesu.

Historie Podle výzkumů archeologů a paleontologů bylo ještě před 5 až 7 tisíci lety území dnešní Sahary poměrně úrodnou oblastí, vhodnou pro pěstování plodin a pastevectví. Od 7. století pronikají do oblasti Sahary Arabové a šíří zde islám, který výrazně ovlivnil původní etnika a jejich kulturu. Obyvatelstvo Obyvatelstvo tvoří několik etnických skupin. Mezi nejvýznamnější patří především Tuaregové, Berbeři, Arabové a v menší míře i některé černošské kmeny. Mezi nejhustěji obydlené oblasti patří pobřeží Středozemního moře a oblast dolního toku Nilu. Severní pobřeží je poseto památkami z období Římské říše. Hospodářství Sahara, jižní Alžírsko Hospodářský život vnitřní části Sahary je soustředěn do řady oáz s artézskými studnami. Pěstuje se zde např. datlová palma, zelenina a obilniny. Rozšířen je chov velbloudů. Celá oblast je významným nalezištěm ropy, zemního plynu, uhlí, železné rudy a dalších nerostných surovin.

Bílá poušť je jedinečné území, kde je poušť tvořena bílým vápencem, který je lépe odolný proti erozi než pískovce. Oblast leží v Západní poušti, ve vzdálenosti 570 km od Káhiry.. Vítr obrousil vápencové usazeniny do neuvěřitelných tvarů.Sahara byla kdysi zelená a osídlená. V pohoří Acacus jsou důkazy. Toto obrovské pískovcové skalní město se táhne od severu k jihu v délce 150 km šířce 50 km. Dříve se do pohoří Acacus jezdilo z města Ghat, jenže cesta vede těsně podél Alžírské hranice a nebezpečí únosu turistů teroristy je naprosto reálné. Hned na začátku skalního města je symbol pohoří Acacus skalní věž Adat.

Fauna Velbloudi Dromedáři (jednohrbí) a kozy jsou nejzdomácnělejší zvířata nalezená na Sahaře.
Díky svým kvalitám: trpělivosti výdrži a rychlosti jsou oblíbeným dopravním prostředkem nomádů. Leiurus quinquestriatus Štír, který dorůstá do délky až 10cm. Jeho jed obsahuje velké množství agytoxinu, scillatoxinu a je velmi nebezpečný; Nicméně jeho žihadlo málokdy zabije zdravého dospělého člověka. Varan Má zvyk vstávat na své zadní nohy a sledovat“ své okolí. Díky tomu si také vysloužil své původní arabské jméno waral,ورل které se překládá asi jako pozorovatel“. Písečné zmije, které mají méně než 50 cm na délku. Spousta jich má pár růžků, každý nad jedním okem. Jsou aktivní v noci. Bývají zahrabány v písku a jediné co vyčnívá jsou oči. Kousnutí jsou bolestivá, ale málo kdy kritická. Africký pes se vyskytuje i v jižní části Sahary. Fenek (Liška), bledá liška, nebo také Ruppellova., Je všežravec žijící v mnoha částech Sahary Pštros, nelétavý pták s výskytem po celé africe. V současné době jen vzácně. Addax, velká bílá antilopa je ohrožený druh. Je přizpůsobena na poušť, vydrží bez vody spoustu měsíců, někdy i rok. Saharský gepard žije v Algerii, Togu, Nigerii, Mali, Beninu, a Burkině Faso. Už zbylo pouze asi 250 gepardů, žijících volně. Ti jsou velmi ostražití, prchají při jakékoli konfrontaci s lidmi. Vyhýbají se slunci od dubna do září. Hledají útočiště v keřích, jako balanite a acacias. Jsou neobvykle světlí. Žijí zde také drobní hlodavci a ptactvo.

Proč Etiopie bagatelizuje hraniční konflikt se Súdánem?

Současný konflikt mezi spřátelenými zeměmi vede k nespravedlivému a krutému rozdělení Afriky během berlínské konference

V návaznosti na oslavu 125. výročí vítězství Adwy způsobila koloniální krize dlouhodobou jizvu v Africe obecně, zejména v Etiopii, ačkoli země uspěla v boji proti koloniální mocnosti Itálii.

 Aktuální problém hranic mezi spřátelenými zeměmi, Etiopií a Súdánem, ve skutečnosti vede k nespravedlivé a kruté dohodě o rozdělení Afriky během berlínské konference. Dokonce i etymologická definice obou zemí odkazuje na stejné kulturní kořeny. Systém rozdělení a vlády tehdejšími koloniálními mocnostmi však instaloval časované bomby v různých částech Afriky, včetně etiopsko-súdánských a etiopsko-somálských hranic, o nichž se diskutuje po celá desetiletí.
Proč Etiopie bagatelizuje hraniční konflikt se Súdánem?
Proč Etiopie bagatelizuje hraniční konflikt se Súdánem?

Abychom porozuměli nedávnému konfliktu mezi Etiopií a Súdánem, měli bychom znát proces vymezení hranic během koloniálních období.

Ačkoli je Etiopie nezávislým národem, podléhá různým koloniálním dohodám o udržení země v současné podobě. Podle zpráv v médiích současný konflikt vyplývá ze dvou významných důvodů: etiopské žádosti o tvrdé vymezení hranice a súdánského zrušení koloniálních smluv o vymezení hranic.

Hranice mezi Etiopií a Súdánem nebyla během procesu vymezení dobře vytýčena. Počínaje etiopským císařem Yohannesem IV (vládl v letech 1837-1889) byla zahájena jednání a rozhovory o hranicích.

Smlouva podepsaná císařem Minilikem II (vládla v letech 1889-1913) v roce 1902 s Británií však vedla k hrubému vymezení hranic. Británie tedy do té doby nebyla připravena čelit Etiopii kvůli povstání v kolonizovaném Súdánu.

Etiopie, vítězství nad Adwou nad Itálií (velká bitva mezi Etiopií a Itálií kvůli nespravedlivé touze Itálie hlídat Etiopii a vyhlášení země jako její kolonie pomocí podvodné smlouvy Wuchale 17. článek, který říká, že veškerá etiopská komunikace s vnějším světem by měla být přes Itálii), což Británie považovala za hrozbu, pokud podpoří súdánské rebely. Smlouva tedy umožnila Etiopii získat vše, co si přála. Stručně řečeno, hranice je zhruba ohraničena na mapě, aniž by na skutečné půdě existovaly nějaké významné stopy, které se zpochybňovaly po více než století.

V poslední době se hraniční konflikt mezi Etiopií a Súdánem stal hlavní agendou v oblasti Horn a severní Afriky. Překvapivě to Etiopie hraje s mírnou nevědomostí tím, že nepřijímá agresivní opatření pro súdánský postup kolem fašagského trojúhelníku.

V tomto článku se konkrétně pokusíme projít tím, proč Etiopie neobrací stránku agendy k této dekádě trvající hraniční otázce, kterou znovu ovládl Súdán. O této otázce existuje několik spekulací. Tento článek pojednává o hlavních a končí v souladu s tím, který je přibližný nejen politice, ale také socioekonomické a kulturní demografii obou zemí.

Za prvé, vzhledem k tomu, že Etiopie byla ve vnitřní operaci, některé zprávy uvádějí, že otázka hranic je ignorována kvůli přesunu bezpečnostní síly do vnitřních záležitostí v severním Tigray, který provedli etiopské ozbrojené síly.

Podle zprávy časopisu Foreign Policy projevuje Súdán zájem o podporu boje mezi etiopskou vládou a Tigray’s TPLF (Tigrian People’s Liberation Front), aby využil načasování postupu kolem hranice. Etiopská vláda také obviňuje súdánské bezpečnostní síly z využití této příležitosti vytvořením problému ve sporné oblasti. Dalším důležitým bodem, o kterém je možné uvažovat, je křehkost vnitřního stavu Súdánu. Není tomu tak již tři roky, co Súdán prošel vojenským pučem, který vedl k nahrazení a uvěznění bývalého prezidenta Omera Hassana al-Bašíra.

Poté, co se novým prezidentem stal Abdullah Hamdok, bylo Súdánu jaksi ulevilo od neustálých protestů. Ale nedávno lidé pořádají protesty v hlavním městě Chartúmu, odsuzují polovojenské jednotky a uzavírají zadržovací střediska. Někteří vědci se proto domnívají, že otázka hranic byla nastolena k odklonění vnitřní agendy na mezinárodní. Vědom si toho Etiopie bagatelizuje situaci a dává diplomacii spravedlivou šanci.

Grand Ethiopian Renaissance Dam
Grand Ethiopian Renaissance Dam

Al-Fashaga, přibližně 100 čtverečních mil, není nedávným problémem. Zdá se však, že katalyzace problému má také souvislost s procesem vyjednávání o Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD). Súdán byl během procesu spojencem Etiopie, ale ukázalo se, že se obrátil zpět s Egyptem poté, co se Etiopie přestěhovala do první fáze přehradní nádrže.

Druhou spekulací je proto egyptská lobby proti súdánské vládě. Když Súdán tento problém znovu zapálil, Egypt vyjádřil svou plnou podporu proti Etiopii. Ve skutečnosti zprávy z egyptských médií také umožnily zahlédnout vojenský výcvik s egyptskou armádou v Súdánu. Z toho vyplývá, že Etiopie pevně věřila, že Egypt tuto otázku loboval, aby sabotoval probíhající trojstranná jednání o nilské přehradě.

Když mluvíme o otázce hranic, nejedná se o významnou konfrontační oblast mezi oběma kraji. Diplomacie a přátelské vztahy byly udržovány na vrcholu všech problémů a řešeny tak.

Přesto se to tentokrát zdá být o něco tvrdší kvůli vojenským nájezdům a náležité pozornosti súdánských a arabských světových médií.

Etiopie trvá na tom, že problém by měl být vyřešen diplomatikou, ale aby se to vyřešilo, měl by se Súdán vrátit zpět tam, kde byl před 6. listopadem, což se týká zahájení vojenského postupu Súdánu na spornou hranici.

Na druhou stranu Súdán zdůraznil, že jeho hranici překročily etiopské milice a vpadl do hraničních cenných papírů.

Se společnou hranicí dlouhou 994 mil mají Etiopie a Súdán tolik společných kulturních a sociálně-ekonomických hodnot, které by nepřipouštěly válečného ducha. Při sledování koloniálních smluv byla hranice udržována diplomatickými způsoby bez tvrdého ohraničení. Díky tomu je nedávný plamen programu, který silně odkazuje na externí lobby.

Kromě toho Etiopie namísto přímého zapojení do problematiky hranic již podruhé postoupila do agendy naplnění rezervoáru skupiny GERD, což podle etiopských úředníků ruší egyptskou lobby, aby zapojila Súdán a Etiopii do problematiky hranic za účelem získání času.

Kromě výše uvedených dvou důvodů tedy třetí hraje hlavní roli při katalyzování situace.
Etiopie se rozhodla jít tichým tónem se zaměřením na GERD. Pokud jsou spekulace pravdivé, pak v příštích šesti měsících dostane odpověď poté, co Etiopie naplní přehradu v červencovém a srpnovém období dešťů. Pokud ne, pak problém získá další obrázek, který by mohl výrazně ovlivnit roh Afriky.