Česká ekonomika tváří v tvář pandemii COVID-19

Vláda České republiky vyhlásila 12. března 2020 mimořádný stav v celé zemi v důsledku nárůstu koronavirových infekcí SARS-CoV-2. Preventivní opatření přijatá vládou ovlivnila téměř 80% českých podniků, z velké části ovlivnila stav státní ekonomiky. Česká ekonomika, která byla dosud na cestě růstu, utrpěla značné finanční ztráty. Optimistické ekonomické prognózy pro rok 2020, za předpokladu, že míra růstu HDP bude 2%, byly revidovány na 0,4% – 1,5% ročně.

Česká ekonomika tváří v tvář pandemii COVID-19
Česká ekonomika tváří v tvář pandemii COVID-19

V reakci na rostoucí počet infekcí koronaviry SARS-CoV-2 (nejvyšší počet případů ve středoevropském regionu ) Dne 12. března se vláda České republiky rozhodla zavést v celé zemi po dobu 30 dnů mimořádný stav. Podle přijatého dokumentu byla zavedena omezení pohybu osob, obnoveny hraniční kontroly a byl zakázán vstup pro občany zemí uznaných jako území se zvýšeným rizikem COVID-19. Dne 14. března bylo za účelem omezení výskytu velkých skupin lidí přijato rozhodnutí zavádějící omezení pro maloobchod, s výjimkou obchody s potravinami, lékárny, drogerie nebo benzinové pumpy. Dne 15. března přijaly české úřady přijetím dalších 15 usnesení o dalších opatřeních k zabránění šíření viru SARS CoV-2.

Ekonomické účinky.

Pandemie COVID-19 měla významný dopad na českou ekonomiku a způsobila značné finanční ztráty. Podle průzkumu více než 1300 podnikatelů, vedeném komorou ČR (část Hospodářská komora ), vládní preventivní opatření ovlivnila více než 80% firem, většinou ze sektoru malých a středních podniků, vytváření náklady ve výši přibližně 2 miliard korun za den. Největší pokles byl zatím zaznamenán v cestovním ruchu, hotelnictví, dopravě a gastronomii. Podle modelu možného dopadu pandemie COVID-19, připraveného Asociací hotelů a restaurací České republiky (část Asociace hotelů a restaurací), v nejhorším případě, může odvětví cestovního ruchu ztratit příjmy ve výši 35 miliard Kč a snížit počet pracovních míst až o 40 000. Kromě toho byl zaznamenán 30% pokles objednávek na pivovarském trhu, jehož ztráty v březnu 2020 se odhadují na přibližně 15%.

Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Negativní předpovědi se vztahují také na odvětví průmyslu. Podle výzkumu Svazu průmyslu a dopravy ČR (část Svaz průmyslu a dopravy ČR)) ve skupině 347 průmyslových podniků poukazuje více než třetina českých podniků na problémy s dodávkami, dopravou a logistikou v důsledku pandemie. Aby se vyrovnalo zvýšení morbidity COVID-19, byla 18. března výroba zastavena na tři týdny ve všech třech českých automobilkách Škoda: v Mladých Boleslavích, Kvasinách a Vrchlabí. Škoda Auto je z hlediska tržeb největší českou společností, největším českým vývozcem a jedním z největších českých zaměstnavatelů. Zaměstnání 2,5 tisíce také plánuje zastavit výrobu. zaměstnanci továrny TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech sro) v Kolíně. Problémy má i český letecký průmysl. Společnost Smartwings as (Smartwings a ČSA) pozastavila všechny lety do České republiky a zpět.

Boj proti hospodářské krizi. V reakci na ekonomické problémy způsobené epidemií koronaviry připravily české orgány řadu podnikatelských balíčků pomoci. Dne 9. března představilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Česko-moravská záruční a rozvojová banka program bezúročných půjček adresovaných sektoru MSP – COVID LOAN. Cílem programu, který je naplněn 600 miliony korun (první fáze), je podpora provozního financování podniků. Ministerstvo financí schválila daňový balíček, včetně prodloužení lhůty pro podání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob o tři měsíce. MZV také vyhlásili nouzový balíček pro český export. Prodej zboží zahraničním subjektům má pro českou ekonomiku klíčový význam. Podíl vývozu na HDP České republiky v roce 2019 činil téměř 80%, přičemž 52% zaměstnanost v průmyslových odvětvích přímo nebo nepřímo souvisí s vývozem. V rámci balíčku mají Ministerstvo zahraničních věcí a diplomatické mise poskytovat pomoc českým podnikatelům v případě problémů s realizací komerčních dodávek do zahraničí. Pro zmírnění negativních ekonomických dopadů vyvolaných epidemií koronaviry 16. března snížila Rada České národní banky (součást České národní banky , ČNB) hlavní úrokovou sazbu o 0,5 procentního bodu – na 1,75%. ČNBpotvrdila také svou připravenost reagovat na jakékoli nadměrné výkyvy směnného kurzu pomocí dostupných nástrojů. Situace na světových finančních trzích, způsobená obavami z dopadu pandemie COVID-19 na ekonomiku, jednoznačně snížila kurz české koruny, který je v současné době přes 1 kroon za 1 euro, a dosahuje tak nejnižší hodnoty od roku 2015.

makroekonomické prognózy
makroekonomické prognózy

Závěry. Rozhodnutí vlády o zavedení nouzového stavu významně ovlivnilo stav české ekonomiky. Zavedená preventivní opatření zasáhla odvětví služeb nejvíce. Výrazně utrpěly maloobchodní, stravovací, hotelové a dopravní služby. Pandemie coronavirus také zasáhla odvětví průmyslu, a to jak na místní, tak celosvětové úrovni. Česká republika je jednou z nejvíce závislých zemí v Evropské unii (druhé místo v EU, 30,5% přidané hodnoty v celé ekonomice), včetně automobilového průmyslu. Výrobci a dodavatelé automobilů představují 23% průmyslu, což představuje 9% HDP. Hospodářská situace v Číně je důležitá také pro průmyslovou výrobu České republiky. Čínská produkce poklesla kvůli pandemiiCOVID-19 se může stát důležitým faktorem zpomalujícím průmyslovou výrobu v České republice v následujících týdnech, kdy se projeví nedostatek čínských dodávek. Kromě toho je situace v českém průmyslu úzce spjata s délkou epidemie. Lidé zaměstnaní v průmyslu na rozdíl od administrativních pracovníků nemohou pracovat vzdáleně, což znamená, že nárůst epidemií může vést k zastavení výroby v tomto odvětví, což výrazně snižuje ekonomické prognózy.

V současné situaci mají všechny makroekonomické prognózy velmi přísné předpoklady, protože je obtížné odhadnout dobu trvání epidemie a ekonomický dopad opatření zpomalujících šíření viru. Významnou silnou stránkou české ekonomiky je však nedostatek makroekonomické nerovnováhy a relativně nízký dluh. Česká národní banka je v současné době ve složité situaci. Spotřebitelské ceny v únoru vzrostly na 3,7% – z 3,6% v lednu. Inflace v únoru byla také vyšší, než odhadovala Česká národní banka. Úrokové sazby nesmí být znovu sníženy.

Česká republika směrem k COVID-19: mezinárodní pomoc, Čína a česká domácí politika

Vzhledem k pandemii COVID-19 se Česká republika stala dárcem i příjemcem různých forem mezinárodní pomoci. Česká vláda provedla řadu asistenčních aktivit, původně zaměřených na Čínu, poté na členské státy EU a NATO. V březnu 2020 v důsledku epidemie a rostoucího nedostatku ochranných materiálů v České republice zahájily státní orgány proces objednávání zdravotnického materiálu z Číny. Definice nákupu čínských lékařských materiálů některými českými politiky jako pomoci vyvolala kritiku mezi opozičními stranami a zdůraznila podporu, kterou Češi poskytuje Tchaj-wan. Postupné snižování počtu infekcí v České republice umožnilo českým úřadům přijmout další podpůrná opatření s významným významem pro image.

Česká pomoc pro Čínu. První česká pomoc zaměřená na Čínu byla podniknuta před vznikem virové infekce SARS-CoV-2 na území země. Dne 3. února se vláda České republiky rozhodla poskytnout Číně 10 milionů Kč na podporu epidemie COVID-19. Ministr zahraničí Tomáš Petříček ( ČSSD) informoval, že po konzultaci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) budou asistenční služby převedeny do Číny mimo jiné prostřednictvím mezinárodní organizace. V polovině února bylo rozhodnutím českých orgánů uděleno Číně 4,5 tuny ochranných materiálů včetně filtračních masek, ochranných oděvů a dezinfekčních prostředků v celkové hodnotě 3,3 milionu Kč. Shromážděná ochranná opatření byla převezena do Vídně, odkud byla odeslána spolu s materiály z Rakouska, Maďarska a Slovenska.

1. března Česká republika opět předala Číně humanitární ochranná opatření. Prostřednictvím speciálně organizovaného letu z vojenského letiště Praha-Kbely byly zaslány asistenční prostředky připravené kancléřem prezidenta České republiky, jednotkami místní samosprávy (Olomouc, Jihomoravský, Karlovy Vary, Vysočina, město Třebíč) a soukromými společnostmi (Škoda Auto as). V poskytnuté podpoře bylo 780 tisíc. párů rukavic, 43 tisíc masky včetně filtračních masek a 6,8 tis. ochranné obleky. Vzhledem k nárůstu počtu infekcí SARS-CoV-2 na českém území čínské orgány navrhly využití zbývajících 4 tun materiálů připravených českou stranou v rámci místních preventivních opatření.

Evropská spolupráce. Spolu s vývojem pandemie COVID-19 na území Evropy provedly české úřady také řadu asistenčních aktivit zaměřených na vybrané země EU a NATO. Dne 25. března Česká republika na základě dohody se slovinským premiérem Janezem Janšou ze Slovinské demokratické strany (SDS) poskytla Slovinsku osobní ochranné prostředky – 500 000. masky, 25 000 N95 a 5 tisíc masek ochranné obleky. Dne 2. dubna české orgány navíc poskytly Slovinsku 1 milion chirurgických masek a 200 000. specializované dýchací masky typu FFP2. 29. – 30. března Česká republika také poslala 20 000 ochranné obleky do Itálie a Španělska (každá 10 000). Do Itálie byly předány také dýchací masky vyrobené na pražské polytechnice (ČVUT), zatímco do Španělska bylo odesláno 90 dýchacích masek od české společnosti Nanologix. 10. dubna také české orgány darovaly severní milion Makedonii 1 milion ochranných masek.

V rámci solidárních aktivit v EU Česká republika rovněž deklarovala svou podporu v léčbě francouzských pacientů infikovaných koronavirem SARS-CoV-2. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) oznámil 5. dubna plánované přijetí šesti pacientů z Francie. V důsledku rezignace francouzské strany nedošlo k plánovanému transportu pacientů.Vláda České republiky se 9. dubna rozhodla převést 25 milionů Kč do zemí postižených pandemií coronavirus. Finanční podpora z rozpočtu ministerstva zahraničních věcí v rámci humanitární pomoci bude směřována na: Bosnu a Hercegovinu, Ukrajinu, Moldavsko, Gruzii a Kambodžu. 10 mil. Kč z uvedené částky bude přiděleno na dodávky zdravotnických zařízení českými společnostmi za účelem zvýšení kapacity místních zdravotnických zařízení. Zbývajících 15 milionů Kč bude rozděleno formou darů v rámci přímých dodávek zařízení do zdravotnických zařízení vybraných českými ambasádami v zahraničí.

Pomoc při přepravě občanů EU. Od poloviny března 2020 uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR řadu tzv repatriační lety připravené pro české občany, kteří zůstali v zahraničí. V rámci zpátečních letů do České republiky ze třetích zemí, včetně z Egypta, Hondurasu, Filipín, USA, Kanady, Thajska, Indie a Vietnamu se občané EU a další evropské země mohli vrátit do Evropy. Poslední tzv repatriaci let – s cestujícími z Austrálie a Nového Zélandu přes Soul – přistál 14. dubna v Praze s 35 evropskými občany na palubě. Kromě pomoci připravené formou letů uspořádaly české úřady 23. března také evakuační autobus do Říma, který umožnil 41 lidem návrat do Itálie.

Zadržení italských materiálů. V rámci opatření přijatých českými orgány došlo také ke kontroverzi. 17. března převzala česká policie v průmyslové zóně v Lovosicích v Ústeckém kraji 680 000 osob ochranné masky a 28 tisíc respirační masky z časopisů společnosti obviněné ze spekulativních akcí týkajících se prodeje ochranných zdravotnických materiálů. Opatření přijatá českou policií na žádost ministerstva zdravotnictví v souvislosti s hrozbou vývozu materiálů mimo zemi měla negativní obrazové účinky. V důsledku šetření se ukázalo, že část získaných prostředků (101 600 ochranných masek) byl dar čínského červeného kříže čínské komunitě v Itálii. České orgány prohlásily, že příslušný počet ochranných masek má být vrácen do Itálie, a poté převedly 110 000 na italskou stranu. kousky z vlastního inventáře.

Materiály pro Českou republiku.Navzdory pomoci poskytované evropským zemím zůstávají materiální potřeby České republiky stále vysoké. Podle ministra vnitra České republiky Jana Hamáčka z ČSSD se v České republice týdně používá asi 3 miliony dýchacích masek a 20 milionů ochranných masek. Ochranné materiály používané v České republice se dovážejí hlavně z Číny. První letadlo s čínskými ochrannými materiály (1,1 milionu masek), za které české úřady zaplatily 75 milionů Kč a 8 milionů Kč za dopravu, přistálo 20. března na letišti Václava Havla v Praze. České úřady původně naplánovaly objednávky na zdravotnické pomůcky a ochranné materiály z Číny na tři lety týdně po dobu šesti po sobě jdoucích týdnů. Ministr vnitra Jan Hamáček to potvrdil

Kromě plnění čínských objednávek přijala Česká republika v rámci bezplatných asistenčních operací na Tchaj-wanu 25 plicních respirátorů a dýchacích a ochranných masek. 15. dubna se v Valdštejnském paláci v Praze setkal předseda Senátu Parlamentu České republiky Miloš Vystrčil a vedoucí tchajwanského hospodářského a kulturního úřadu Liang-Ruey Ke s dalším darem České republice, včetně 63 000 ochranné masky. Humanitární pomoc z Tchaj-wanu se setkala s mnoha gesta vděčnosti v České republice, včetně mezi politiky z České pirátské strany, TOP09 nebo Občanské demokratické strany (ODS). Na webu ODS bylo uvedeno, že Tchaj-wan daroval České republice celkem 800 000 masky, a intenzivně a nezištně pracuje na prevenci a šíření viru. Jiří Drahoš, který kandiduje na prezidentské volby v prezidentských volbách v roce 2018, také zveřejnil oficiální poděkování tchajwanským úřadům.

Česká republika také obdržela pomoc od Vietnamu. 25. března bylo v rámci zvláštního „repatriačního“ letu z Hanoje do Prahy přivezeno 10 000 do České republiky textilní masky a 6,5 ​​tisíc kusy nabízené přímo české policii – zaslané vietnamským ministerstvem veřejné bezpečnosti.

Závěry. Činnosti v oblasti solidarity prováděné orgány České republiky se zeměmi EU a NATO mají převážně obrazový charakter. Česká pomoc Slovinsku byla mezi slovinskými politiky kladně přijata. Vyjádřili mimo jiné své poděkování Slovinský premiér Janez Janša (SDS) a čtyři ministři středopravé vlády se zformovali v březnu 2020, tj. Ministr obrany Matej Tonin z Nového Slovinska (NSi), ministr infrastruktury Jernej Vrtovec (NSi) a ministr práce, rodiny, sociálních věcí a rovných příležitostí Janez Ciglar Kralj (NSi). Pozitivní obraz České republiky byl představen také ve slovinských médiích, včetně veřejných (RTV Slovinsko) a soukromých televizních stanic (Nova24TV).

Pomoc poskytovaná Severní Makedonii usilující o členství v EU také získala významný význam týkající se image. Náměstek ministra pro evropské záležitosti severní Makedonie Bujar Osmani označil českou pomoc za důležitý dar, který by Makedoncům pomohl lépe jednat s koronaviry. Zároveň poukázal na význam solidarity v EU i v NATO. V posledních letech se výrazně zvýšila viditelnost České republiky a přítomnost českých aktivit v severní Makedonii, kde je od roku 2016 nepřetržitě rozmístěn český policejní kontingent. V rámci programu „pomoc na místě“ Ministerstva vnitra Česká republika podpořila posílení systému hraničního dozoru Severní Makedonie přibližně 100 miliony Kč. V dubnu 2019 navštívil severní Makedonii český ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), převodem 25 milionů Kč na tehdejšího ministra vnitra Severní Makedonie Olivera Spasowského na podporu pohraniční policie a specializovaných jednotek v boji proti pašování migrantů. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) rovněž navštívil zemi v červnu 2019, který zdůraznil plnou podporu České republiky pro Severní Makedonii v jejím úsilí o vstup do EU. Podpora Severní Makedonie v boji proti koronaviru posiluje pozitivní image České republiky jako významného makedonského partnera. který zdůraznil plnou podporu České republiky pro Severní Makedonii v jejím úsilí o vstup do EU. Podpora Severní Makedonie v boji proti koronaviru posiluje pozitivní image České republiky jako významného makedonského partnera. který zdůraznil plnou podporu České republiky pro Severní Makedonii v jejím úsilí o vstup do EU. Podpora Severní Makedonie v boji proti koronaviru posiluje pozitivní image České republiky jako významného makedonského partnera.

Objednávky ochranných materiálů z Číny vyzdvihly rozpory na české politické scéně a vyvolaly kritiku vlády Andrej Babiš (ANO) českou opozicí. Někteří čeští politici, například prezident Miloš Zeman, předseda vlády Andrej Babiš (ANO) nebo český ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), uvedli jako pomoc přepravu zdravotnického vybavení z Číny do České republiky. Tato prohlášení vyvolala řadu negativních reakcí opozičních stran (Česká pirátská strana, TOP09, ODS), která naznačovala, že se nejedná o humanitární pomoc, ale o pouhý dovoz zboží, jehož cena by se s následnými dodávkami zvýšila. Miroslav Kalousek (TOP09) obvinil Čínu z obchodního přístupu k dodávkám masek a jiných lékařských materiálů a zdůraznil, že Česká republika v polovině února podporovala Čínu tím, že tam poslala – spolu se Slovenskem, Maďarsko a Rakousko – pomoc. Pražský prezident Zdeněk Hřib (Česká pirátská strana) porovnal tchajwanskou humanitární pomoc s obchodním přístupem Číny, což naznačuje, že Čína prodává ochranné vybavení, které není darem ani humanitární pomocí. Česká pirátská strana, která je v opozici vůči vládě, je jedním z největších kritiků čínské politiky na české politické scéně. Pomoc Tchaj-wanu tváří v tvář pandemii koronavirů se tak stává důležitým politickým argumentem pro českou opozici, který se může v budoucnu stát důležitou součástí sporu o směřování české zahraniční politiky. V říjnu 2019 byla v důsledku sporu o zrušení doložky o uznání politiky jedné Číny v Praze ukončena dohoda o partnerství s Prahou v Praze, což opět přispělo k ochlazení česko-čínských vztahů. V lednu 2020

Update naší zkušenosti s koronavirem

Na základě velkého množství komentářů a zpráv jsme se rozhodly pro Vás natočit další video. Tímto bychom rády tuto kauzu již uzavřely. Všem ještě jednou moc děkujeme za veškerou podporu a přejeme hodně zdraví a sil.
Do výběru na mém instagramu jsem ještě zodpověděla pár dotazů, na které jste se nejčastěji ptali: instagram: https://instagram.com/do_vody_splouch

Lékařka, o které lhal Vojtěch: Naštvala jsem stát, teď po mně šlapou. Budu první oběť

Chystají se na nás zakleknout, potvrdily mi to tři zdroje, říká Soňa Peková, vedoucí soukromé laboratoře, která odhalila dva případy nákazy koronavirem. Pak ministerstvo takové testování zakázalo. Jsem lékařka a sem se řítí neštěstí, proto jsme testy nabídli za cenu obvyklou, líčí. Celý rozhovor sledujte tady: https://bit.ly/3aStatR

MUDr. Soňa Peková, PhD. – nový rozhovor o koronaviru (komplet verze)

Je neuvěřitelné jak malá jsme země a jak chytrý lidi máme. Taky je neuvěřitelný že na to jak jsme malá země.

Dost smutné, že máme doma skutečné odborníky, kteří jsou schopni a ochotni se obejít bez pomoci státu a něco prospěšného udělat, ale z politických důvodů se dává přednost draze zaplaceným testům z Číny a dražšímu testování horší metodou v laboratořích, které mají ISO kvality (které je jen o penězích a času vynaloženém na naprosto neodborné audity kvality). Vůbec vedení státu, zejména premiér, pojalo pandemii jako možnost perfektního PR a předvolební kampaně:/

Jak připravit své tělo na Covid19

V jednoduchosti je krása.

Jak připravit své tělo na Covid19
Jak připravit své tělo na Covid19

Velmi doporučuji si přečíst tento dokument Prof. J. Rupricha:

http://www.szu.cz/uploads/CZVP/COVID19.pdf

To důležité z něj:

,,Víte, že fatální případy COVID-19 odhalily, že v plicích proběhla tzv. cytokinová bouře, kterou organizmus nezvládl? Omega-3 (EPA+DHA) mastné kyseliny, vysoký omega 3 index, dobrý poměr mezi kyselinou arachidonovou a eicosapentaenovou (EPA) vám možná může pomoci připravit tělo proti fatální reakci organizmu po infekci koronavirem. Chcete přece přežít s lehčími příznaky nemoci nebo ne?”

“To už stojí za zamyšlení a prevenci! V naší intervenční studii na SZÚ (nyní ji finalizujeme) jsme použili dávku 2 g omega-3 denně v rybím oleji ???. Parametry všech pokusných osob se do několika týdnů výrazně zlepšily!
Jsou tak na “cytokinovou bouři”, nedej bože, nejspíše daleko lépe připraveni než běžná populace. Říkáte, to je vědecká hypotéza. Ale má racionální jádro, opřené o publikované vědecké poznatky! A každý pozitivní faktor může rozhodovat o životě a smrti.”

Dává to velkou logiku, o to více zarážející je, že se o tom nemluví.

Sežeňte si v lékárně rybí olej a vitamín D, nebo objednejte online na www.puravia.cz, nebo v jiném eshopu.

O průběhu infekce nerozhoduje samotný Covid 19, ale připravenost těla a jeho reakce na infekci.

Prosím pokud máte blízko k seniorům, sežeňte jim omega 3 a vitamín D, tím nejde nic zkazit a může výrazně pomoci??

Honza.

Finance a koronavirus

18.3.2020 jsme s kolegou natočili tohle video, abychom pomohli lidem se zorientovat v tom, co je třeba v této době dělat s rodinnými financemi (pojištění, stavební spoření, podílové fondy, penzijní spoření apod.) A co radši nedělat! :-)

Většina toho, o čem mluvíme, má ale platnost i mimo tohle podivné období.

Mluvíme o finančních šmejdech, zvládnutí poklesu příjmů, zvládnutí výdajů, nastavení pojištění, investicích do zlata i do akcií.

Pokud budete potřebovat pomoc nebo radu, ozvěte se na vpapay@k2finance.cz nebo telefon 737 53 00 56.

co nám vlastně ti politici o koronaviru říkají

co nám vlastně ti politici říkají?

na internetu se objevují parodie k vyjádření politiků ohledně epidemie koronaviru, které v těchto posledních dnech stále vídáme v televizi

Pánové, pokud se důkladně neoholíte, tak je vám respirátor k ničemu

Pánové, pokud se důkladně neoholíte, tak je vám respirátor k ničemu
Pánové, pokud se důkladně neoholíte, tak je vám respirátor k ničemu

Pánové, pokud se důkladně neoholíte, tak je vám respirátor k ničemu. V záběrech v TV lze vidět policisty se strništěm a respirátorem… U běžných roušek bych oholení neřešil. (omlouvám se všem, ale jsem tak vytížen, že nejsem schopen odpovídat na všechny vaše dotazy, děkuji)

První česká souprava pro DNA diagnostiku COVID19 k dispozici

 Elisabeth Pharmacon

Elisabeth Pharmacon

Brno 17. 3. 2020
Vědcům výzkumných laboratoří Elisabeth Pharmacon se podařilo vyvinout DNA diagnostickou soupravu pro detekci koronaviru SARS-CoV-2. Jedná se o prvního oficiálního českého výrobce zdravotnických prostředků, který s touto soupravou přichází a je připraven zajistit dodávky do českých laboratoří.
Společnost Elisabeth Pharmacon dnes, 17. 3. 2020, po intenzivním výzkumu dokončila vývoj soupravy EliGene® COVID19 BASIC A. Jedná se o soupravu pro přesnou laboratorní DNA diagnostiku přítomnosti viru SARS-CoV-2 v klinických vzorcích. Souprava umožňuje přímou detekci viru v jedné zkumavce a cílí
na tři nezávislá místa v genomu viru, čímž dostává vynikající detekční citlivost. Navíc souprava obsahuje interní kontrolu pro získání validních výsledků. Standardizovaná souprava je vyráběna v laboratořích podle přísné normy ČSN EN ISO 13485: 2016 a splňuje veškeré legislativní požadavky na zdravotnické
prostředky in vitro. Zároveň se společnost rozhodla dodržet doporučené postupy WHO.

První česká souprava pro DNA diagnostiku COVID19 k dispozici
První česká souprava pro DNA diagnostiku COVID19 k dispozici

Od dnešního dne nejsou klinické laboratoře v České republice závislé na dodávkách diagnostických souprav pro SARS-CoV-2 ze zahraničí. Společnost je připravena zabezpečit dodávky nejen českým laboratořím, ale uspokojit i poptávku ze zahraničí.
Analýza prostřednictvím soupravy EliGene® COVID19 BASIC A trvá přibližně hodinu a půl a je využitelná pro většinu běžných laboratorních přístrojů určených pro tzv. RealTime PCR – tedy DNA analýzu v reálném čase. Testovat lze vzorky stěrů z nosohltanu, sputa, slin, krevního séra i plasmy.
První česká firma se tak zařadila po boku mezinárodních koncernů vyrábějících soupravy pro detekci koronaviru. Ve výzkumu byli intenzivně zapojeni 4 vědečtí pracovníci, kteří v současné době pracují na dalším vývoji testů na koronaviry.
www.elisabeth.cz