Holub si pěkně užívá na Pražských ulicích

Holub si pěkně užívá na Pražských ulicích

Holub si pěkně užívá na Pražských ulicích
Holub si pěkně užívá na Pražských ulicích

 

Sledování aktivity městských holubů pomocí vysílaček patří mezi nejúčinnější metody výzkumu chování obratlovců. Všeobecně, údaje o životě ptáků získané telemetrickou metodou přinášejí informace ještě přesnější, než jsou výsledky kroužkování. Jde především o  detailní denní prostorovou aktivitu.

aktivity městských holubů
aktivity městských holubů

Domestikovaná a následně zdivočelá forma holuba skalního (Columba livia f. domestica), známá též jako holub domácí nebo holub „věžák“, je typickým synantropním druhem, jehož početnost v oblastech obývaných lidmi je nepřehlédnutelná. Jen v  Praze byly jeho nejvyšší stavy odhadovány na 140 000 jedinců (Škoudlín 1986). Tak vysoká početnost holubů, posedávajících na střechách a římsách budov a  nocujících na  půdách domů, přináší problémy v podobě šíření nemocí a parazitů nebo ničení staveb, soch a jiných památek. Z těchto důvodů je pro člověka užitečné znát tento živočišný druh a  jeho zdivočelou formu podrobně, aby mohl předcházet negativním důsledkům přemnožení a  účinně se bránit v případě, že k němu dojde (Rödl 2008).