Slovenské osvětové centrum – Celostátní slovenská samospráva v Maďarsku

Valná hromada Celostátní slovenské samosprávy (CSS) v roce 2003 přijalo zakládající listinu Slovenského osvětového centra (SOC) a další dokumenty, které zajišťují fungování instituce. Středisko SOC se nachází v Budapešti, v sídle CSS. Jelikož Slováci v Maďarsku žijí roztroušeně po celé zemi, na základě dřívějších podnětů a požadavků, také podle žup a lidnatosti regionální kulturní střediska vznikly na devíti místech: v Békešské župě v Békešské Cabeo, Slovenská Komlóš a Sarvaši, v bakoňskom regionu v CERN, pro Novohradský a Hevešská region ve Veňarci (od roku 2011 v Lucine), na Pilis v Mlynkách, na Zemplíně v Novém Městě pod stanů-Baňačke, na okolí Pešti v ECER (2008) a na Vértes a Gerec v Tatabáni-Bánhide (2010), na povodí Galga v ječí (2011). Jednotlivé slovenské regionální kulturní střediska fungují samostatně na základě schváleného rozpočtu a pracovního plánu.

Prvořadým úkolem Slovenského osvětového centra je pěstování a šíření celomaďarskej slovenské kultury. Důležitá role mu připadá i na poli doškolování osvětových odborníků, kteří se věnují různým lokálním spolkem, občanským sdružením a uměleckým kolektivem. Ve výchově mládeže zajišťuje zájmové programy v rámci mimoškolní činnosti a v letních táborech. V zájmu zachování kulturního dědictví organizuje celostátní odborné semináře a konference. Pěstování slovenského jazyka napomáhá šířením různých publikací v slovenském jazyce, hostováním divadelních představení a tam, kde nejsou k dispozici školy s výukou slovenského jazyka, zorganizováním jazykových kurzů.

Slovenské osvětové centrum uspořádá každoročně v Den Slováků v Maďarsku slovenský jarmark a galaprogram.

Významné celostátní akce, události:

Putovní národopisná výstava „Svatební oděv Slováků v Maďarsku na počátku 20. století“ (2005-2008)

Konference: „Každodenní kultura Slováků v Maďarsku“ (2007) a „Uchovávání kulturního dědictví Slováků v Maďarsku“ (2008)

Odborné setkání Slovenská civilních organizací (2009)

Setkání osvětových spolupracovníků (2009)

Národopisné, taneční, hudební a řemeslnické mládežnické tábory (2006 – Sarvaš, 2007 – Sarvaš, 2008 – Pilis, 2009- Sarvaš, 2010 – Sarvaš 2012 – PiSpek)

Semináře pro vedoucí pěveckých sborů, tanečních souborů a folklórních skupin (2005 – Ráckeve, 2006-Sarvaš, 2007-Sarvaš, 2008- Sarvaš, 2010 – Budapešť, 2011-Sarvaš, Budapešť, 2012 -Sarvaš)

Doškolování dopisovatelů Lidových novin (2008)

Kulturní zájezd jubilujúcich pěveckých sborů (2005- Pavia kroužek v Mlynkách, 2011 – Pavia kroužek v Santovy, Ženská pěvecká skupina v Civet)

Předvánoční prezentace v kruhu vojvodinských katolíků (2007)

Hostování divadelních představení v slovenském jazyce (Sarvašské slovenské divadlo – cervinus Teatrum, Slovenské divadlo Vertigo)

Hostování představení SĽUK-u v Slovenské lokalitách (2007)

Ve víru tance 2009, 2011 – Kvalifikační prohlídka Slovenská tanečních souborů a folklórních skupin

Navržení Štěpána lamel na vyznamenání „Strom života“ při Ministerstvu národního kulturního dědictví (2004)

 

Publikace:

Programový bulletin Slovenská regionálních kulturních středisek 2007-2008

Lami, Štefan: Čtení při měsíci, 2007

Berényiho Lami, Mónika: Lidový dekorativní projev a vyšívání na horním povodí Galga, 2009

Živá kultura Slováků v Maďarsku, 2009

Slováci v Bakony – Szlovákok a Bakonyban 2012
Adresa: 1114 Budapest, Fadrusz u. 11 / A.
Telefon: + 36-1 / 209-4836, + 36-30 / 657-1976
E-mail: soccss@slovaci.hu