rozsáhlý systém veřejné dopravy Portland

I přes to, že je Portland na americké poměry celkem malé město, má rozsáhlý systém veřejné dopravy. Kromě autobusů zde fungují dvě tramvajové sítě – hlavní dopravu obstarávají rychlodrážní tramvaje MAX, které jezdí na třech linkách. Dále zde funguje síť klasických tramvají, mezi které patří i tramvaje z Česka.

As Portland Plans to Reopen
As Portland Plans to Reopen

Rychlodrážní tramvaje MAX obstarávají dopravu velkého množství lidí z předměstí do centra, zatímco klasické tramvaje jezdí jen v centru a slouží spíše jako turistická atrakce, protože tyto tramvaje nejsou v USA příliš časté. Mnohem využívanější jsou právě rychlodrážní tramvaje.

Portland Oregon
Portland Oregon

 

Portland byl založen 8. února roku 1851. V době svého založení měl 800 obyvatel. Zakladatelé si ho vybrali pro úrodnou oblast v údolí řeky, přičemž hluboký tok řeky a vzdálenost od Tichého oceánu, z něj činily ideální obchodní přístav. Původně dřevěné domy brzy nahradily zděné domy s gotickými štíty. V roce 1879 byl počet obyvatel okolo 18 000, v roce 1890 již 46 000. Nicméně po zbytek 19. stol. Portland neměl dobrou pověst, byl známý hazardem a prostitucí. V roce 1905 hostilo město světový veletrh, po této významné události došlo k více než zdvojnásobení počtu obyvatel, z 90 000 v roce 1900 na 207 000 v roce 1910. V průběhu druhé světové války došlo k průmyslovému rozvoji Portlandu, byly založeny dvě loděnice. V 70. letech zažilo město divokou výstavbu dálnic a parkovišť, zatímco historické budovy v centru chátraly. Později byl tento nekontrolovaný “růst” města zastaven, beton nahradily cihly, některé silnice byly zrušeny a byla vytvořena nová urbanistická koncepce města. V 90. letech 20. stol. došlo k dalšímu přílivu nových obyvatel. Okolní příroda, levnější nájemné a pracovní příležitosti v oblasti grafického designu, internetového průmyslu a firmách jako je Doc Martens, Nike, Adidas, přilákaly do města stovky až tisíce lidí zejména ve věku 20 až 30 let.