Rozhovor mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a Andreou Riccardim v Elysejském paláci: mír, dialog, Afrika a humanitární koridory

Rozhovor mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a Andreou Riccardim v Elysejském paláci: mír, dialog, Afrika a humanitární koridory
Rozhovor mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a Andreou Riccardim v Elysejském paláci: mír, dialog, Afrika a humanitární koridory

Prezident Francouzské republiky Emmanuel Macron přijal dnes ráno Andreu Riccardiho v Elysejském paláci spolu s delegací ze Společenství Sant’Egidio. Během jednání, které trvalo více než hodinu, bylo probráno několik témat, která úzce souvisejí s Francií a Společenstvím, které působí ve více než 70 zemích světa. Počínaje složitým vztahem mezi politikou a společností se rozhovor dotkl tématu Evropy – jejích slabých stránek, ale také „duchovních předností“, tedy bohatství, které je třeba vytěžit pro obecné dobro.

Rozhovor mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a Andreou Riccardim v Elysejském paláci: mír, dialog, Afrika a humanitární koridory
Rozhovor mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a Andreou Riccardim v Elysejském paláci: mír, dialog, Afrika a humanitární koridory

Ústředním bodem pro obě strany byla snaha o mezináboženský dialog, zejména s islámem. O Africe se také dlouze diskutovalo, počínaje konflikty, kterými se Sant’Egidio zabývá v první linii, například ve Středoafrické republice, Jižním Súdánu a regionu Casamance. Byly zmíněny i důkazy naděje pro kontinent, včetně programu Dream pro léčbu a prevenci AIDS, který byl zahájen v Mosambiku a nyní je přítomen v 11 afrických zemích.

Prezident Macron poděkoval Společenství za důležitou podporu, a to jak ve Francii, tak na Pobřeží slonoviny, dramatu mladého Laurenta Barthélémyho , který zemřel 8. ledna při pokusu dostat se do Paříže letadlem z Abidjanu. A konečně, pokud jde o přistěhovalectví, zdůraznil význam humanitárních koridorů – pro něž je v platnosti obnovení dohody mezi francouzským státem a Sant’Egidio – jako boj proti obchodníkům s lidmi a modelu integrace.