Republika Dagestan aktivně pracuje na zakládání nových vinic

Republika Dagestan aktivně pracuje na zakládání nových vinic
Republika Dagestan aktivně pracuje na zakládání nových vinic

V rámci realizace prioritního projektu rozvoje Dagestánské republiky „Efektivní zemědělsko-průmyslový komplex“ se aktivně pracuje na zakládání nových vinic.

Doposud bylo vysazeno 385 hektarů mladých vinic.

Zakládání mladých vinic se provádí pomocí roubovaných a samokořenných sazenic komplexních rezistentních odrůd.

Z 385 hektarů vinic vysázených letos na jaře je více než 150 hektarů osázeno naroubovanými sazenicemi.

Na jaře roku 2017 se plánuje položit nejméně 500 hektarů mladých vinic, včetně více než 200 hektarů, roubovaným sadbovým materiálem