Rádio Slovensko

Rádio Slovensko je veřejnoprávní rozhlasová stanice na Slovensku. Má charakter informační a zpravodajsko-publicistické stanice, jejíž cílovou skupinou je obyvatelstvo v produktivním věku. Jeho hudební formát se orientuje především na populární hudbu od 80. let po současnou tvorbu.

Historie
1. ledna 1993 – rok po zahájení 24 hodinového vysílání Rock FM rádia, prošel i tento okruh pod názvem Slovensko 1 na celodenní vysílací režim.
5. září 2000 se změnil název na Rádio Slovensko a dostalo univerzální zaměření.
6. září 2004 se preprogramovalo na zpravodajsko – publicistický okruh s uměleckými relacemi ve večerních hodinách.
29. ledna 2007 se zásadně změnila zvuková grafika, stanice dostala statut tzv. informačního rádia, umělecké pořady v pracovních dnech nahrazeny nové půlhodinové hudební a rodinné, určené pro méně náročného posluchače.
6. září 2010 – Rádio Slovensko má novou zvukovou grafiku, jsou v ní poprvé i „zpívané“ jingle
6. února 2012 se opět mění zvuková grafika a přibývá večerní i noční moderování
2. září 2019 – pozměněna zvuková grafika.