Porozumění dvojímu zdanění v Albánii

Porozumění dvojímu zdanění

Daň z příjmu se vztahuje na rezidenty i nerezidenty.

Porozumění dvojímu zdanění v Albánii
Porozumění dvojímu zdanění v Albánii

Fyzické osoby-rezidenti podléhají v průběhu zdaňovacího období dani z příjmů fyzických osob ze všech zdrojů příjmů realizovaných celosvětově, tj. V Albánii i jinde (zásada bydliště),

Pokud si rezident zajistí příjem ze zdrojů mimo albánské území, daň z příjmu fyzických osob, kterou tento rezident platí v souvislosti s tímto příjmem, se sníží (připsá) o částku zahraniční daně zaplacené z tohoto příjmu
. být ověřen autentickým dokumentem.

Snížení daně z příjmu fyzických osob by nemělo překročit daň splatnou z příjmu ze zahraničního zdroje, pokud je tento příjem realizován v Albánské republice.

Snížení daně se počítá zvlášť pro každou zahraniční zemi, ze které je příjem odvozen.

Fyzické osoby nerezidenti podléhají v průběhu zdaňovacího období dani z příjmů fyzických osob u zdrojů příjmů realizovaných na území Albánské republiky (zásada zdroje).

Zdanění příjmů rezidentů získaných mimo území Albánské republiky.
Pokud jste rezidentem a máte příjem ze zdroje mimo Albánskou republiku, budete platit daň v Albánské republice za celosvětový příjem realizovaný na základě ustanovení zákona „o dani z příjmu“ ve znění pozdějších předpisů.
Pokud pobíráte pasivní příjem (dividendy, úroky, honoráře) mimo Albánskou republiku a využíváte výhod platných daňových dohod, výše daně zaplacené v zahraničí bude uvedena v daňové smlouvě.
Částka zahraniční daně, ověřená příslušným dokladem, bude odečtena od daně splatné v Albánii v souladu s platnými právními předpisy.

Zamezení dvojího zdanění rezidentů
Pokud jste rezidentem a pobíráte příjem mimo Albánskou republiku, musíte získat potvrzení o pobytu (pobytové potvrzení) vydané albánskou daňovou správou.
Doklad o pobytu slouží daňovému poplatníkovi k prokázání, že platí daně z globálního příjmu v Albánii, takže daňový úřad cizího státu, kde dosáhl příjmu, použije dohodu, případně použije snížený poplatek nebo nezdanění ten příjem.