Plán postupného odstraňování omezení v Dánsku

Dne 6. dubna dánský premiér Mette Frederiksen představil plán postupného zrušení omezení uložených 12. března, aby se omezil vývoj pandemie COVID-19. Strategie přijatá v té době byla podporována všemi hlavními stranami ve Folketingetu. Přes prudký nárůst nezaměstnanosti a ohlášenou hospodářskou recesi se také setkala se všeobecným souhlasem společnosti.

Současná ekonomická řešení a jejich první účinky. Přijatý krizový akt byl rychlou reakcí na vývoj pandemie COVID-19. Jeho přímým důsledkem jsou problémy v reálné ekonomice vyplývající z přijatých rozhodnutí (více k tomuto tématu: „Komentáře IEŚ“, č. 153 ). Národní banka Dánska odhaduje, že ekonomická aktivita společnosti klesla o 25%. Dánsko čelí recesi, možná větší než po finanční krizi (v roce 2009 byl zaznamenán pokles o 4,9%). Přes přetrvávající nejistotu se objevily první prognózy – Dánská národní banka odhaduje pokles HDP z 3,5% (optimistický scénář) na 10% (negativní scénář); Konfederace dánského průmyslu zase předpovídá pokles HDP o 6,7%.

Aby některé společnosti zabránily hromadnému propouštění, vláda rychle (15. března) zahájila krizový balíček pro podnikatele s počáteční hodnotou 125 miliard DKK, který však byl rychle zvýšen na 300 miliard DKK (40,2 miliardy EUR, tj. Kolem 12,9) % HDP). Po dohodě s odbory a zaměstnavatelskými odbory bylo dohodnuto, že vláda pokryje 75% platů zaměstnanců (30. března ministr financí Nicolai Wammen zvýšil limit z původních 23 000 na 30 000 DKK měsíčně). Podpora se vztahuje na podniky, které z důvodu omezení činnosti v důsledku pandemického plánu propustí nejméně 30% zaměstnanců nebo více než 50 lidí. Na začátku dubna přes 11 000 společnosti o tuto pomoc podaly žádosti (v roce 2017 jich bylo přes 221 tisíc). O rozsahu podpory svědčí i skutečnost, že v roce 2018 průměrný měsíční příjem v Dánsku činil 27,2 tis. DKK brutto (méně než 20 000 DKK netto). Podle odhadů Svazu dánského průmyslu ušetřila pomoc vlády zhruba 200 000 pracovní místa.

I přes tato řešení se počet registrovaných nezaměstnaných zvýšil téměř trojnásobně – 5. dubna dánská agentura pro trh práce a zaměstnanost uvedla, že v období od 9. března do 5. dubna přes 71 tisíc. počet nezaměstnaných oproti 27 000 ve stejném období roku 2019. Tím se zvýšil počet nezaměstnaných na téměř 174 tisíc Vzhledem k dosud nejisté situaci vláda také plánuje pozastavit tzv 225-hodinová pravidla a změňte svůj příspěvek na dovolenou.

Pozitivní hodnocení vlády Mette Frederiksen. Při analýze dosud zavedených opatření předseda vlády zdůraznil, že od počátku vývoje pandemie má vláda tři cíle, tj. Ochranu života, prevenci kolapsu systému zdravotní péče a zachování jedinečného komunitního modelu, definovaného ve spolupráci vlády, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců. Ve vztahu k trhu práce to znamená, že navzdory silnému postavení odborových svazů neexistuje minimální mzda a mzdové sazby jsou v jednotlivých odvětvích vyjednávány příslušnými odbory. Vypracování strategie nebylo snadné, ale díky politické kultuře založené na konsensu to bylo možné. Přísné rozhodnutípolitická, v níž ochrana životů občanů převažovala nad ekonomickými náklady, byla přijata drtivou většinou v parlamentu a sociálních partnerech.

Rozhodnutí menšinového kabinetu M. Frederiksena pocházejícího z Dánské sociální demokracie (SD) podporují jak ostatní levicové strany „červeného bloku“, tak opoziční pravicově liberální „modrý blok“. Většina vůdců politických stran také souhlasí s tím, že uvolnění omezení musí být podporováno doporučením odborníků a nemůže být předmětem veřejné debaty, protože je součástí zajištění veřejné bezpečnosti. To znamená, že pouze nové právo nepodporuje řešení navržená kanceláří M. Frederiksena (nepodporuje se ani tvrdá linie, která zůstává mimo Folketinget). Veřejnost oceňuje minulé aktivity. Poslední průzkum provedený na přelomu března a dubna v Gallup Institute ukazuje na rostoucí hodnocení SD, které získaly více než 6 p.

Tato data se překrývají s průzkumem Voxmeter z 30. března, který také ukazuje, že současná podpora SD je nejvyšší od října 2006. Současně vládní politiku přijímá drtivá většina populace – až 85,2% respondentů podporuje přijatá opatření a pouze 4 % je proti nim. Studie také ukazuje, že společnost souhlasí s tempem změn. To platí také pro rozhodnutí o uzavření dánských hranic, které učinil předseda vlády, na rozdíl od doporučení Dánské zdravotnické agentury, s vysvětlením, že čekání na úplné údaje o kontrole koronaviru by způsobilo zbytečné zpoždění.

Vyhlídky na vývoj v Dánsku. 30. března dánský premiér uvedl, že vláda zaznamenala první známky zlepšení vývoje pandemie COVID-19. Dánská zdravotnická agentura zaznamenala snížení míry nárůstu nových případů a snížení počtu hospitalizovaných pacientů se současným zvýšením počtu vyléčených (1491 k 7. dubnu). V souvislosti s tímto vývojem M. Frederiksen oznámil, že pokud společnost bude v těchto restriktivních podmínkách trvat další dva týdny a počet nových případů zůstane stabilní, pak po Velikonocích začne dánská vláda proces postupného a kontrolovaného odklonu od omezení a „otevírání“ společnosti.

Vláda představila 7. dubna plánované fáze zrušení omezení. První otevírací fáze Dánska, naplánovaná na 15. dubna, vyžaduje obezřetnost a odpovědné chování v následujících týdnech. Důvodem je skutečnost, že nalezení správné rovnováhy mezi ochranou veřejného zdraví a hospodářským oživením je stále obtížné a riskantní. Proto premiér M. Frederiksen uvedl, že v okamžiku, „když se rozhodla uzavřít Dánsko, raději šla o krok příliš daleko, nyní, když se Dánsko potřebuje otevřít, by raději učinila krok příliš krátký“. Budou otevřeny školky, školky, rekreační zařízení, začnou také pracovat první třídy (0-5) na základní škole(děti do 12 let). Proto musí být zavedena nová preventivní opatření, včetně zvýšení péče o čistotu nebo nutnost zůstat doma v případě nemoci. Všichni ostatní studenti, počínaje 6. ročníkem základní školy, budou pokračovat v distančním vzdělávání až do 10. května. Letos se na základní škole neuskuteční závěrečné zkoušky (9. ročník, mladí lidé ve věku 16 let). Konečné známky budou vydávány na základě získaných známek. Střední školy a univerzity zůstanou také uzavřené. Dosud nebylo učiněno žádné rozhodnutí týkající se závěrečných zkoušek na středních školách – má být učiněno v blízké budoucnosti po konzultaci se všemi stranami v parlamentu.

Nejméně do 10. května budou stávající zákazy a objednávky zachovány a hranice zůstanou uzavřeny pro turistický provoz. Až do konce srpna bylo zakázáno pořádat velké akce a festivaly (např. Slavný Roskilde Festival, který se měl konat 50. krát na přelomu června a července, byl zrušen). Na druhé straně si dánská vláda uvědomuje nebezpečí pandemie COVID-19 pro nejchudší regiony světa. V posledním březnovém týdnu se proto ministr rozvoje Rasmus Prehn rozhodl poskytnout africkým zemím oficiální rozvojovou pomoc 1 miliardu DKK (přibližně 134 milionů EUR).

Vzhledem k neustálé přítomnosti koronaviru a postupnému „otevírání“ společnosti by měla být stále chráněna i ta nejstarší a nejzranitelnější. Statens Serum Institut má zvýšit počet provedených testů, aby lépe porozuměl epidemiologické situaci a diagnostikoval, kdo již měl asymptomatický COVID-19 a získal rezistenci vůči SARS-CoV-2. 26. března se denní počet testů náhle zvýšil z cca. na více než 3 000 (nakonec má být provedeno průzkumu 5 000 lidí). Celkem jich bylo vyrobeno více než 57,5 ​​tisíc, tj. Asi 10 tisíc na 1 milion obyvatel.

Mnoho společností bude stále uzavřeno, včetně obchody (to se nevztahuje na obchody s potravinami nebo lékárny), kadeřnictví, masáže, kavárny a restaurace. Předseda vlády oznámil, že v závislosti na vývoji pandemie bude možná tato zařízení otevřena v „další fázi“. Podle odhadů Dánské obchodní komory znamená prodloužení uzavření Dánska o další 4 týdny ztrátu o 1 pb růstu HDP, což se promítá do obrovského poklesu výroby, dalšího růstu nezaměstnanosti a ztrát odhadovaných na 32–50 miliard DKK (4,3–6,7 miliard EUR). .

Závěry. Předseda vlády Mette Frederiksen opakovaně zdůraznil, že „otevření“ Dánska může být stejně obtížné jako jeho uzavření. Možná to bude ještě obtížnější kvůli dosud ne zcela odhadnutým ekonomickým nákladům, jejichž velikost – bezprecedentní od druhé světové války – souvisí jak se snížením objemu průmyslové výroby a úrovně spotřeby, tak se zvýšením nezaměstnanosti a schodkem sektoru veřejných financí. „Otevření“ je také spojeno s rizikem, že se epidemie vrátí, takže bude vyžadovat dlouhodobou změnu návyků populace, jako je dojíždění, školy. Vláda menšin zatím činí rychlá a účinná rozhodnutí, která přijímají ostatní strany a sociální partneři. To je možné díky mnohaleté tvorbě politiky založené na konsensu.