Nová velkokapacitní jatka v Maďarsku

V Moháče na jihu Maďarska byla zprovozněna jatka s roční kapacitou 1 mil. prasat.

Velkokapacitní jatka MSV Vágóhíd patřící společnosti Bonafarm Group si vyžádala investiční náklady ve výši přibližně 21 mld. forintů, z čehož 2,7 mld. tvořila státní podpora. Ziskovost živočišné výroby v zemi se snižuje od roku 1990, ale nejdramatičtější pokles nastal po vstupu Maďarska do EU.

V roce 2012 se v zemi chovalo méně než 3 mil. prasat a farmy kvůli neudržitelné ekonomické situací probíhalo výrobu. Chovy prasat dosahovaly nízký stupeň specializace a plně nevyužívaly genetický potenciál zvířat. Jatka a navazující zpracovatelské závody fungují v zastaralých budovách, které limitují rozvoj dalších aktivit. Ve většině případů je problémem i nedostatek investic do modernizace a inovací navazujících infrastruktur. Nový závod společnosti, která má ve svém portfoliu aktivit i vlastní Intenzivní chov prasat, by mohl zlepšit situaci v celkové produktivitě sektoru. Přestože jatka s denní kapacitou 3200 prasat a 400 prasnic (zpracovatelská kapacita dosahuje 130 tun za den) zahájil provoz již koncem roku 2016, oficiálně ohlášení spuštění bylo naplánováno na 25. dubna 2017. Na zahajovacím ceremoniálu se zúčastnil i maďarský premiér Orbán, který zdůraznil důležitost investice pro zemědělský sektor země. Bonafarm Group je jednou z největších firem s živočišnou výrobou v Maďarsku. Společnost má aktuálně téměř 6000 zaměstnanců a její roční tržby dosahují přibližně 170 mld. forintů. Závod prokázal pozitivní dopad na vývoj zaměstnanosti v regionu, přičemž dokázal přilákat kvalifikovanou pracovní sílu zpět z Německa. Jatka vyprodukuje 96 tis. tun vepřového masa, přičemž 35% prasat pochází přímo z chovů Bonafarm Group. Zbytek představují dodávky od malých a středních podniků. Hlavním cílem projektu nového jatek je zajištění stabilních dodávek vepřového masa pro společnost Pick Szeged, zaměřenou na výrobu klobás a salámů, která je rovněž součástí Bonafarm Group. Více než 50% výrobní kapacity jatek je nasměrovaných přímo na tento zpracovatelský podnik, další produkce směřuje na export a k ostatním domácím obchodním partnerům.