minimální mzda ve znění pozdějších předpisů na Slovensku

Mzda nesmí být podle § 119 odst. 1 zákoníku práce nižší než minimální mzda určená zákonem č. 663/2007 Sb. o minimální mzdě ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 297/2014 Sb. od 1. ledna 2017 změnilo výšku minimální mzdy

za hodinově odměňovaného zaměstnance za každou odpracovanou hodinu
u měsíčně placeného zaměstnance 435 €

Zaměstnavatel, u kterého není odměňování zaměstnanců dohodnuto v kolektivní smlouvě, je povinen poskytnout zaměstnanci mzdu nejméně v částce minimálního mzdového nároku určeného pro stupeň náročnosti práce příslušného pracovního místa. Pracovní místo je souhrn pracovních činností, které zaměstnanec vykonává podle druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel je povinen přiřadit každému pracovnímu místu stupeň v souladu s charakteristikami stupňů náročnosti pracovních míst podle přílohy č. 1 k zákoníku práce. Přiřazení zaměstnavatel provede podle nejnáročnější pracovní činnosti, jejíž výkon od zaměstnance vyžaduje a to v rámci dohodnutého druhu: