China Telecom, China Mobile a China Unicom budou vyřazeny z NYSE

China Telecom, China Mobile a China Unicom budou vyřazeny z NYSE
China Telecom, China Mobile a China Unicom budou vyřazeny z NYSE

Newyorská burza cenných papírů (NYSE) se má podrobit dekretu amerického prezidenta Donalda Trumpa tím, že bude pokračovat v vyřazení 3 čínských společností působících v telekomunikačním sektoru.

Trump v listopadu bez poskytnutí důkazů obvinil společnosti, China Telecom Corporation Limited, China Mobile Limited a China Unicom (Hong Kong) Limited, že mají vazby na čínskou armádu.

NYSE uvedlo, že telekomunikační společnosti již nejsou vhodné k zařazení na seznam, protože výkonná nařízení pana Trumpa zakazuje jakékoli transakce s akciemi, „které jsou určeny k zajištění investiční expozice vůči těmto cenným papírům jakékoli komunistické čínské vojenské společnosti jakoukoli osobou ze Spojených států“.

Společnosti, které jsou rovněž kótovány na hongkongské burze Hang Seng, dostaly příležitost se proti rozhodnutí odvolat. Bez ohledu na to plánuje NYSE vyřadit společnosti ze seznamu buď 7. ledna, nebo 11. ledna.

Čínské společnosti jsou rovněž pod tlakem, aby zůstaly kótovány ve Spojených státech, a to kvůli zákonu, který Trump podepsal v listopadu a který zabrání čínským společnostem zůstat kótovanými na amerických burzách, pokud nebudou splňovat americké auditorské standardy.