ČT2: Megapodvod s vodou

Přihlaste se k odběru video kanálu PRAVDA O VODĚ a nic o vodě Vám neujde.
https://www.youtube.com/channel/UCjq7y6jN7cAz0i_wcuSzHEw?sub_confirmation=1

Po roce 1993 došlo k divoké privatizaci vodárenství v ČR. Zmizelo pravidlo, že ten kdo prodává vodu, má zároveň povinnost starat se o vodárenskou infrastrukturu. Investice do zdrojů vody, vodovodů a kanalizací, včetně čistíren odpadních vod, byly odděleny od tržeb za prodej vody. Důsledkem tohoto kroku je podle kritiků v mnoha regionech ČR, včetně hlavního města, katastrofální stav vodárenské infrastruktury, neustálé zdražování vody a vyvádění zisků z jejího prodeje do zahraničí. To na mnoha místech ČR znemožňuje bez dotací (tedy čerpání finančních prostředků z daní občanů) zajistit i prostou obnovu dožívajícího vodovodního řadu. Přitom je možné na reálných příkladech ukázat, že východisko z této situace existuje.

Boj o vodu v ČR začal již po roce 1993. Lidé to netuší a netuší, že netuší.

Důsledky činů páchaných „politiky“ a nájezdníky, kolem městských vodáren DOPADAJÍ na občany ČR především, ale nejen:
• v drahé ceně vody
• ve stavu infrastruktury
• v tom, že za vodu platí lidé dvakrát (v ceně vody a z daní)

PRAHA: Má léta nejdražší cena vody z hl. měst Visegrádské 4. Miliardy z vodného a stočného přitom končí v cizině  https://pravdaovode.cz/praha-zisky/

Chci poděkovat všem, kteří podporujete Nfpov tím, že se přihlásíte k odběru video kanálu PRAVDA O VODĚ a to, co vám dává smysl, sdílíte:
https://www.youtube.com/channel/UCjq7y6jN7cAz0i_wcuSzHEw

Pokud zatím ne, tak prosím Klikněte na červenou ikonku ODEBÍRAT a zaškrtněte i symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu.

Video je ze dne 7.9.2020 – v sále J 205 v poslanecké sněmovny: Odborný seminář – Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě? Organizoval Institut Aleny Vitáskové a někteří poslanci. Ba seminář o nefunkční justici ve sněmovně stáli lidé frontu… a bylo plno…

To, že se něco mění, je evidentní, před 10lety bych informovat poslance určitě ve sněmovně nemohl. Tlak informované veřejnosti politiky nutí i k činům. Proto tolik práce věnujeme osvětě. Samozřejmě, že jsem politikům nedál jen informace.

Rovnou je veřejně vybízím, aby začali s nápravou a pomohli nám a ukazuji jak jde systém napravit.

Poděkovat chci i Institutu Aleny Vitáskové a paní A. Vitáskové, se kterou jsme se domluvili na spolupráci . Zorganizovala seminář ve sněmovně, kde infromace o stav soudů a policie otevírají oči řadě lidí z různých odvětví.

Boj o vodu v ČR začal již po roce 1993. Lidé to netuší a netuší, že netuší.

Důsledky činů páchaných „politiky“ a nájezdníky, kolem městských vodáren DOPADAJÍ na občany ČR především, ale nejen:
• v drahé ceně vody
• ve stavu infrastruktury
• v tom, že za vodu platí lidé dvakrát (v ceně vody a z daní)

PRAHA: Má léta nejdražší cena vody z hl. měst Visegrádské 4. Miliardy z vodného a stočného přitom končí v cizině – https://pravdaovode.cz/praha-zisky/

Cenová mapa ČR – https://pravdaovode.cz/cena-vody/​

==================================================
Proti absurdnímu systému se postavil Nadační fond PRAVDA O VODĚ. Organizuje vrácení vody do podoby veřejné služby přes:

a) Podněty k zabránění kalkulování neoprávněných nákladů lidem do cen vody
b) Soudní obranou vodáren před nájezdníky a zveřejňování rozsudků https://pravdaovode.cz/rozsudky​
b) Informování lidí a politiků – dokládáním faktů, důkazů, přehledů a srovnání https://pravdaovode.cz/vodarny/​
e) Přes projekt VODA A KOHO VOLIT, který ukončuje volbu politiků naslepo a odhaluje Trojské koně v politice https://pravdaovode.cz/kohovolit/proj…​
f) Dokumentování kauz, tunelářský praktik a kolaborace „politiků“ https://pravdaovode.cz/zlin/​
g) Požadavkem a podněty k vyšetření protiprávního jednání politiků.

Naše úspěchy i neúspěchy jsou ZDE: https://pravdaovode.cz/nfpov​
==================================================
CO MŮŽETE UDĚLAT?

* PŘIDAT PODPIS K POŽADAVKU, ABY „VODU“ ŘEŠIL PARLAMENT ČR https://pravdaovode.cz/petice/​

* PŘIHLASTE K ODBĚRU VIDEÍ A ŠÍŘIT TO, CO VÁS ZAUJME: https://www.youtube.com/channel/UCjq7…​

* VĚDĚT, KDE KONČÍ ZISKY Z VODY https://pravdaovode.cz/analyza-pro-ti/​

* ZNÁT, CO DĚLÁME A JAKÉ MÁME VÝSLEDKY https://pravdaovode.cz/nfpov/​

* PODPOŘTE TO, CO DĚLÁME: https://pravdaovode.cz/podporte-nas/​

* PŘIVÁDĚT K VODĚ POZORNOST LIDÍ:

WEB: https://pravdaovode.cz/​
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Vodalidem/​
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCjq7…​
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/nadacni-fond-pravda-o-vode/
WIKIPEDIA: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vod%C4%9B

==================================================
CO JE TŘEBA UDĚLAT?
• Vodu prodávat napřímo a spravovat ji jako veřejnou službu.
• Zrušit systém s prostředníky a překupníky
• Vrátit správu vody a vše co s ní souvisí, do vodáren v rukou měst/krajů nebo státu.

Ilona Švihlíková – https://pravdaovode.cz/novinky/jak-jsme-se-stali-kolonii/
======================================================
Monopol dodávky vody je v rukou cizinců v téměř polovině ČR – https://pravdaovode.cz/vodarny/​

Brněnské vodárny a kanalizace – vodárny Brno – BVK
Ostravské vodárny a kanalizace – Ovak
Pražské vodovody a kanalizace – PVK
Severomoravské vodovody a kanalizace – Smvak
Čevak
Severočeské vodovody a kanalizace – SčVak – sčvk
Vodovody a kanalizace – Vak Zlín, Vak Prostějov, Vak Olomouc…

Správa vody zůstala i díky práci lidí kolem NFPOV, v rukou měst, resp. jejich vodárnách – společnostech Vodovody a kanalizace:
Vak Nymburk
Vak Hodonín
Vak Kroměříž
Vak Vsetín
Vak Vyškov
Vak Pardubice
Vak Přerov
Vak Mladá Boleslav
Vak Náchod

Ryba smrdí od hlavy aneb Hadi v oblecích

S psychopaty máme co dočinění i v ČR. Posledních 20 let ukazuje, že se dějí věci, které vydají na americký akční film. Bohužel reálně zažívané v České republice.

Zapálení auta, fyzické napadení, vyhrožování, anonymy, hanopisy, „zaručené“ PR články, sledování, dokonce i křivá obvinění a na to navázaná mediální kampaň, haterské praktiky, hoaxy a žalobní útoky. https://pravdaovode.cz/muj-pribeh/​

Had na radnici – Komunální psychopat- Had na radnici pracující pro korporátní psychopaty.
Jde o poddruh „korporátního psychopata“. Umí vystupovat, mnoha slovy neříct nic a vyhnout se odpovědi. Chápe systém nakládání s majetkem obcí. Umí manipulovat lidi, aby prosadili jeho myšlenku jako svůj záměr. Na lidi se také dívá výhradně jako na předměty a majetek města je pro něj prostředkem k zbohatnutí, bez ohledu na lidi a dopady pro město. Rád se nechá namotivovat, aby jednal ve prospěch Hada v obleku. Je schopen ročně schválit 90 miliónů zisku koncernu, i když městská společnost (např. vodárna) vytvoří zisk stěží 5 mil., a je mu jedno, že díky tomu přišel okres o dotace z EU.

Boj o vodu v ČR začal již po roce 1993. Lidé to netuší a netuší, že netuší.

Důsledky činů páchaných „politiky“ a nájezdníky, kolem městských vodáren DOPADAJÍ na občany ČR především, ale nejen:
• v drahé ceně vody
• ve stavu infrastruktury
• v tom, že za vodu platí lidé dvakrát (v ceně vody a z daní)

PRAHA: Má léta nejdražší cena vody z hl. měst Visegrádské 4. Miliardy z vodného a stočného přitom končí v cizině – https://pravdaovode.cz/praha/zisky-pr…​

Regionálně to platí také:

Cenová mapa ČR – https://pravdaovode.cz/cena-vody/​

==================================================
Proti absurdnímu systému se postavil Nadační fond PRAVDA O VODĚ. Organizuje vrácení vody do podoby veřejné služby přes:

a) Podněty k zabránění kalkulování neoprávněných nákladů lidem do cen vody
b) Soudní obranou vodáren před nájezdníky a zveřejňování rozsudků
https://pravdaovode.cz/rozsudky/
b) Informování lidí a politiků – dokládáním faktů, důkazů, přehledů a srovnání
https://pravdaovode.cz/vodarny/
e) Přes projekt VODA A KOHO VOLIT, který ukončuje volbu politiků naslepo a odhaluje Trojské koně v politice https://pravdaovode.cz/novinky/category/koho-volit/
f) Dokumentování kauz, tunelářský praktik a kolaborace „politiků“
https://pravdaovode.cz/zlin/
g) Požadavkem a podněty k vyšetření protiprávního jednání politiků.

Naše úspěchy i neúspěchy jsou ZDE: https://pravdaovode.cz/nfpov​
==================================================
CO MŮŽETE UDĚLAT?

* PŘIDAT PODPIS K POŽADAVKU, ABY „VODU“ ŘEŠIL PARLAMENT ČR https://pravdaovode.cz/petice/​

* PŘIHLASTE K ODBĚRU VIDEÍ A ŠÍŘIT TO, CO VÁS ZAUJME: https://www.youtube.com/channel/UCjq7…​

* VĚDĚT, KDE KONČÍ ZISKY Z VODY https://pravdaovode.cz/analyza-pro-ti/​

* ZNÁT, CO DĚLÁME A JAKÉ MÁME VÝSLEDKY https://pravdaovode.cz/nfpov/​

* PODPOŘTE TO, CO DĚLÁME: https://pravdaovode.cz/podporte-nas/​

* PŘIVÁDĚT K VODĚ POZORNOST LIDÍ:

WEB: https://pravdaovode.cz/​
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Vodalidem/​
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCjq7…​
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/nadacni-fond-pravda-o-vode/
WIKIPEDIA: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vod%C4%9B

==================================================
CO JE TŘEBA UDĚLAT?
• Vodu prodávat napřímo a spravovat ji jako veřejnou službu.
• Zrušit systém s prostředníky a překupníky
• Vrátit správu vody a vše co s ní souvisí, do vodáren v rukou měst/krajů nebo státu.

Ilona Švihlíková – https://pravdaovode.cz/novinky/jak-jsme-se-stali-kolonii/
======================================================

Paolo Gentiloni

Paolo Gentiloni
Paolo Gentiloni

Paolo Gentiloni Silveri (narozen 22. listopadu 1954) je italský politik, který od 1. prosince 2019 působí v komisi Von der Leyen jako evropský komisař pro ekonomiku. Předtím působil jako předseda vlády Itálie od prosince 2016 do června 2018.

Po dlouhé kariéře v místní politice byl Gentiloni zvolen do Poslanecké sněmovny v roce 2001. V kabinetu působil pod vedením Romana Prodiho jako ministr komunikací v letech 2006 až 2008. V roce 2007 byl jedním z vyšších zakládajících členů Demokratické strany a od roku 2019 do roku 2020 se stal jejím předsedou. [6] Gentiloni později působil jako ministr zahraničních věcí v letech 2014 až 2016 v kabinetu Matteo Renziho. Po Renziho rezignaci po neúspěšném ústavním referendu vedla Demokratická strana diskuse o jeho nahrazení. Gentiloni nakonec získal podporu od svých kolegů a prezident Sergio Mattarella ho 12. prosince 2016 jmenoval předsedou vlády.

PhDr. Markéta Doležalová (*1963)

Přestože byl Gentiloni považován za prozatímního předsedu vlády při svém jmenování, během svého působení v úřadu úspěšně provedl významné reformy, které byly odloženy na mnoho let, včetně provádění předběžné směrnice o zdravotní péči a přijetí nového volebního zákona. Ve snaze čelit evropské migrační krizi rovněž zavedl přísnější pravidla pro přistěhovalectví a sociální zabezpečení. V zahraniční politice Gentiloni navázal na svůj čas ministra zahraničních věcí tím, že promítl silný evropský postoj a současně budoval úzké vztahy s arabskými zeměmi v Perském zálivu a zejména dohlížel na normalizaci italských vztahů s Indií po letech napětí. Gentiloni odstoupil z funkce předsedy vlády po volbách v roce 2018. V září 2019 byl Conteho vládou nominován na nového italského evropského komisaře a dostal klíčové portfolio dohledu nad ekonomikou Evropské unie.

Paschal Donohoe

Paschal Donohoe
Paschal Donohoe

Paschal Donohoe (narozený 19. září 1974) je irský politik Fine Gael, který působí jako ministr financí od června 2017 a předseda Euroskupiny od července 2020. Od roku 2011 působí jako Teachta Dála (TD) pro volební obvod v Dublinu. Předtím působil jako ministr pro veřejné výdaje a reformy v letech 2016 až 2020, ministr dopravy, cestovního ruchu a sportu v letech 2014 až 2016 a státní ministr pro evropské záležitosti v letech 2013 až 2014.

Po počátečním období v zadních lavicích byl Donohoe po rezignaci Lucindy Creightonové jmenován ministrem pro evropské záležitosti. O rok později byl povýšen do kabinetu jako ministr dopravy, cestovního ruchu a sportu.

Po vytvoření menšinové vlády Fine Gael v květnu 2016 byl Donohoe jmenován ministrem pro veřejné výdaje a reformy. V červnu 2017, poté, co Leo Varadkar následoval Endu Kenny jako Taoiseach, jmenoval Varadkar Donohoe ministrem financí. Na místo ministra financí byl znovu jmenován Micheálem Martinem v koaliční vládě Fianny Fáilové, Fine Gaela a Strany zelených.

Donohoe byl poprvé zvolen do městské rady v Dublinu v roce 2004 pro místní volební oblast Cabra-Glasnevin. Během této doby byl předsedou ústředního výboru pro oblast, předsedou výboru pro strategickou politiku v oblasti životního prostředí a členem výboru pro firemní politiku města.

Byl neúspěšným kandidátem ve všeobecných volbách v roce 2007 ve volebním obvodu v Dublinu, ale v červenci 2007 byl zvolen do Seanad Éireann jako senátor za správní panel. Byl jmenován v říjnu 2007 jako mluvčí Fine Gael Seanad pro dopravu a námořní dopravu. Byl členem smíšeného výboru Oireachtas pro dopravu a smíšeného výboru Oireachtas pro evropské záležitosti.

Enda Kenny ho v říjnu 2008 jmenoval předsedou Smíšeného výboru Oireachtas pro budoucnost Irska v Evropě. Dne 24. března 2009 byl nominován Fine Gael, aby kandidoval v doplňovacích volbách v Dublinu, způsobených smrtí Tonyho Gregory, ale v těchto volbách nebyl úspěšný. Volební výsledky dosáhl u všeobecných voleb v roce 2011 a byl zvolen 2. sčítáním.

Janet Bannister byla jmenována jako řídící partner

Janet Bannister byla jmenována jako řídící partner
Janet Bannister byla jmenována jako řídící partner

Monteálská společnost s rizikovým kapitálem Real Ventures založená v počáteční fázi jmenovala Janet Bannisterovou vedoucí partnerkou. Zatímco Real bude i nadále mít ústředí v Montréalu, Bannister povede firmu z její kanceláře v Torontu.

Bannister působila v týmu Real Ventures od roku 2014, kde vedla investice do společností, včetně společností BenchSci a League. Je zakladatelkou online tržiště Kijiji a působila v rolích společností eBay, Procter & Gamble (P&G) a McKinsey & Co. Její práce se zaměřila na tržiště, FinTech, umělou inteligenci v podnikovém prostředí a budoucnost práce.

„Jsem poctěn příležitostí být požádán, abych byl řídícím partnerem ve společnosti Real Ventures,“ řekl Bannister. „Mám hlubokou lásku k firmě, jejímu poslání a zakladatelům, kterým sloužíme.“ Těším se, až se budu moci věnovat dalšímu prosazování dopadu, který máme na naše společnosti a kanadské technické komunity. “

Bannister je také absolventem GP Academy BDC Capital a v současné době se účastní programu Kauffman Fellow. John Stokes, spoluzakládající partner společnosti Real Ventures, uvedl, že Bannisterova strategie, budování značky a zkušenosti s vedením v jejích minulých rolích činí ze společnosti štěstí, že ji má v roli řídícího partnera.

„Stejně důležité je, že Janet žije a dýchá hodnotami, které definují Real Ventures: závazek vůči zakladatelům, komunitě a osobnímu růstu,“ řekl Stokes. „Právě tato kombinace schopností, péče o přírodu a charisma ji definuje a odlišuje.“

Společnost Real Ventures, která byla založena v roce 2007, investovala do více než 280 společností v pěti fondech a v současné době má ve správě 330 milionů dolarů. Mezi portfoliové společnosti Realu patří Canvass Analytics, Plum a Tread, které Bannister zastává ve správních radách.

Spolu se startupy společnost podpořila řadu iniciativ a programů v kanadském technologickém ekosystému, včetně uvedení akceleračního programu Techstars do Toronta a Montréalu. Program akcelerátoru Real Ventures, FounderFuel, poskytuje mentorování a koučování osvědčených podnikatelů po dobu tříměsíčního pobytu v Montréal’s Notman House.

„Schopnost Janet strategicky vidět bílý prostor nemá obdoby,“ řekla Jodi Kovitz, zakladatelka #Movethedial. „Dárek, jak mě podpořila při formování strategie # Movethedial, je ten, který dává svým zakladatelům jedinečným způsobem.“ Opravdu se ukazuje a nejen dává svým společnostem peníze, ale také její čas a nejlepší energii a zkušenosti jako skutečný mentor a sponzor. “

Jako nově jmenovaná řídící partnerka Real Ventures je Bannister jednou z mála žen, které vedly velkou kanadskou firmu VC. Genderová rozmanitost ve VC zůstala v Kanadě problémem, podle červencové zprávy od Female Funders a Highline Beta bylo zjištěno, že 85 procent všech LP dolarů je investováno do fondů bez žádných partnerek řídících ženy. Zpráva také zjistila, že ženy tvoří 15 procent partnerů v kanadských firmách VC, což je nárůst ze 14 procent rok předtím.

ČR: Drahá voda, pomalá justice, nefunkční policie, kolaborující politici, miliardy lidí v cizině


Chci poděkovat všem, kteří podporujete Nfpov tím, že se přihlásíte k odběru video kanálu PRAVDA O VODĚ a to, co vám dává smysl, sdílíte:
https://www.youtube.com/channel/UCjq7y6jN7cAz0i_wcuSzHEw

Pokud zatím ne, tak prosím Klikněte na červenou ikonku ODEBÍRAT a zaškrtněte i symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu.

Video je ze dne 7.9.2020 – v sále J 205 v poslanecké sněmovny: Odborný seminář – Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě? Organizoval Institut Aleny Vitáskové a někteří poslanci. Ba seminář o nefunkční justici ve sněmovně stáli lidé frontu… a bylo plno…

To, že se něco mění, je evidentní, před 10lety bych informovat poslance určitě ve sněmovně nemohl. Tlak informované veřejnosti politiky nutí i k činům. Proto tolik práce věnujeme osvětě. Samozřejmě, že jsem politikům nedál jen informace.

Rovnou je veřejně vybízím, aby začali s nápravou a pomohli nám a ukazuji jak jde systém napravit.

Poděkovat chci i Institutu Aleny Vitáskové a paní A. Vitáskové, se kterou jsme se domluvili na spolupráci . Zorganizovala seminář ve sněmovně, kde infromace o stav soudů a policie otevírají oči řadě lidí z různých odvětví.

Boj o vodu v ČR začal již po roce 1993. Lidé to netuší a netuší, že netuší.

Důsledky činů páchaných „politiky“ a nájezdníky, kolem městských vodáren DOPADAJÍ na občany ČR především, ale nejen:
• v drahé ceně vody
• ve stavu infrastruktury
• v tom, že za vodu platí lidé dvakrát (v ceně vody a z daní)

PRAHA: Má léta nejdražší cena vody z hl. měst Visegrádské 4. Miliardy z vodného a stočného přitom končí v cizině – https://pravdaovode.cz/praha-zisky/

Cenová mapa ČR – https://pravdaovode.cz/cena-vody/​

==================================================
Proti absurdnímu systému se postavil Nadační fond PRAVDA O VODĚ. Organizuje vrácení vody do podoby veřejné služby přes:

a) Podněty k zabránění kalkulování neoprávněných nákladů lidem do cen vody
b) Soudní obranou vodáren před nájezdníky a zveřejňování rozsudků https://pravdaovode.cz/rozsudky​
b) Informování lidí a politiků – dokládáním faktů, důkazů, přehledů a srovnání https://pravdaovode.cz/vodarny/​
e) Přes projekt VODA A KOHO VOLIT, který ukončuje volbu politiků naslepo a odhaluje Trojské koně v politice https://pravdaovode.cz/kohovolit/proj…​
f) Dokumentování kauz, tunelářský praktik a kolaborace „politiků“ https://pravdaovode.cz/zlin/​
g) Požadavkem a podněty k vyšetření protiprávního jednání politiků.

Naše úspěchy i neúspěchy jsou ZDE: https://pravdaovode.cz/nfpov​
==================================================
CO MŮŽETE UDĚLAT?

* PŘIDAT PODPIS K POŽADAVKU, ABY „VODU“ ŘEŠIL PARLAMENT ČR https://pravdaovode.cz/petice/​

* PŘIHLASTE K ODBĚRU VIDEÍ A ŠÍŘIT TO, CO VÁS ZAUJME: https://www.youtube.com/channel/UCjq7…​

* VĚDĚT, KDE KONČÍ ZISKY Z VODY https://pravdaovode.cz/analyza-pro-ti/​

* ZNÁT, CO DĚLÁME A JAKÉ MÁME VÝSLEDKY https://pravdaovode.cz/nfpov/​

* PODPOŘTE TO, CO DĚLÁME: https://pravdaovode.cz/podporte-nas/​

* PŘIVÁDĚT K VODĚ POZORNOST LIDÍ:

WEB: https://pravdaovode.cz/​
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Vodalidem/​
YOU TUBE: https://www.youtube.com/channel/UCjq7…​
LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/nadacni-fond-pravda-o-vode/
WIKIPEDIA: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pravda_o_vod%C4%9B

==================================================
CO JE TŘEBA UDĚLAT?
• Vodu prodávat napřímo a spravovat ji jako veřejnou službu.
• Zrušit systém s prostředníky a překupníky
• Vrátit správu vody a vše co s ní souvisí, do vodáren v rukou měst/krajů nebo státu.

Ilona Švihlíková – https://pravdaovode.cz/novinky/jak-jsme-se-stali-kolonii/
======================================================
Monopol dodávky vody je v rukou cizinců v téměř polovině ČR – https://pravdaovode.cz/vodarny/​

Brněnské vodárny a kanalizace – vodárny Brno – BVK
Ostravské vodárny a kanalizace – Ovak
Pražské vodovody a kanalizace – PVK
Severomoravské vodovody a kanalizace – Smvak
Čevak
Severočeské vodovody a kanalizace – SčVak – sčvk
Vodovody a kanalizace – Vak Zlín, Vak Prostějov, Vak Olomouc…

Správa vody zůstala i díky práci lidí kolem NFPOV, v rukou měst, resp. jejich vodárnách – společnostech Vodovody a kanalizace:
Vak Nymburk
Vak Hodonín
Vak Kroměříž
Vak Vsetín
Vak Vyškov
Vak Pardubice
Vak Přerov
Vak Mladá Boleslav
Vak Náchod

Největší maďarské železniční katastrofy 19. století

Vznik železnice měl řadu pozitivních účinků. Prostor a čas se zmenšily, cestující a zboží se přepravovaly ve stále větším počtu a množstvích a rychleji, pojetí času se změnilo, přeprava cestujících se zvětšila atd. Současně měl provoz na pevné trati také svá nebezpečí. Hrozilo vykolejení a kolize vlaků valících se proti sobě na jedné koleji. Takové nehody často přinášely smrt, dokonce i hromadná neštěstí. Bohužel i v Maďarsku došlo k nehodám v důsledku kolizí, vykolejení nebo atentátů. Představuje nejvýznamnější náhodné železniční nehody v Maďarsku v 19. století pomocí vědeckých metod historie založených na primárních pramenech a publikované literatuře.

Železnice jako nový dopravní prostředek zahájila rozšiřování v Evropě a ve světě první parní železnicí, která byla otevřena 27. září 1825 mezi Stocktonem a Darlingtonem, Lidé si byli vědomi nebezpečí, která s železnicí byla spojena od samého začátku. Z tohoto důvodu od začátku prvního vlaku cválal před vlakem jezdec s vlajkou a varoval veřejnost před hrozícím nebezpečím. Lokomotivy mohly snadno smést nebo zranit do kolemjdoucí.
Existoval také další zdroj nebezpečí. Železniční doprava probíhá na vynucené trati, což vyžaduje přísné infrastrukturní a provozní podmínky. Pokud tak neučiníte, může to být zdrojem nehod. Již po prvních plavbách se objevily spisy naznačující strach z nového způsobu cestování: „Je to skutečně útěk a je nemožné se zbavit výcviku, že při nejmenší nehodě můžeme všichni okamžitě zemřít.“ Tato prognóza byla oprávněná, protože v roce otevření došlo v první linii k 16 velkým železničním nehodám v důsledku provozu vozů. Cestující veřejnost se obávala katastrof, dokud se vlak nestal obvyklým dopravním prostředkem.
Následné psychické ujištění, vyřešení úzkosti však bylo pouze dočasné a trvalo až do prvního železničního neštěstí. Železniční nehody jsou mimořádnou událostí. To zahrnuje všechny případy úmrtí nebo zranění osob, poškození zdraví, vykolejení vozidel, poškození nebo zničení vozidel, zboží, kolejových konstrukcí, zařízení, železničního materiálu nebo překážky v provozu železnice.
Nebezpečí úrazu může být výsledkem osobní nedbalosti, technického selhání, úmyslného zneužití nebo vnějších nepředvídaných událostí. Pokud chceme neštěstí seskupit, můžeme rozlišit tři typy: vykolejení, kolize a další kategorie (např. Běžící vozy, explodující kotle lokomotivy, přejíždění zvířat, atentát atd.) [2].
Železnice tak měla „ďábelství“, o kterém mluvil Ernst Blochfilozof také napsal [4]: ​​„Je to jen nehoda, která nám někdy připomíná. Cvaknutí srážky, zvuk výbuchů, výkřik roztrhaných lidí, zkrátka události, které nemají civilizovaný plán. “ Čím pokročilejší plán a technika, tím katastrofičtější je devastace způsobená srážkou. Existuje tedy přímá úměrnost mezi úrovní vývoje technologie, která dominuje přírodě, a závažností nehod. Technické nehody způsobila industrializace. Železnice nebyla výjimkou. Zatímco dříve byla jízda kočárem taženým koňmi přerušena pouze cestováním, podobný výpadek lokomotivy v roce 1842 způsobil první velkou železniční nehodu na železniční trati Paříž – Versailles, která otřásla Evropou a vyžádala si 48 životů. To ve skutečnosti naznačuje, že to, co vytváří lidská ruka, může být poškozeno [5].
Podobné případy se nevyhnuly ani Maďarsku. Zpráva o odchodu železnice z jejího dobytí z Anglie brzy dorazila do Karpatské kotliny. Po dlouhých politických debatách byla 15. června 1846  konečně otevřena první maďarská parní veřejná železnice mezi Pešťem a Vácem, následovaná v roce 1847 tratí Sopron-Vídeň [6]. Po událostech v letech 1848-49 se v zemi ve všech ohledech staly dominantní absolutistické aspirace Habsburků. Vývoj železnice pokračoval na základě jejich zájmů a teprve po roce 1867 se naplnila koncepce sítě zaměřená na Pešť-Budín, kterou dříve formuloval Széchenyi. Brzy došlo k první železniční nehodě. První zaznamenanou maďarskou železniční nehodou byla smrtelná srážka mezi Sopronem a Ágfalvou v roce 1847 [2]. To bohužel není konec řádku. Železniční trať Budapešť – Győr – Hegyeshalom (–Bruck an der Leitha) byla jedním z hlavních železničních hotspotů v Maďarsku a její význam byl skutečně zvýšen novými hranicemi Trianonu. Doprava na zasaženém úseku se zintenzivnila a její dopravní zácpy způsobené první světovou válkou a nedostatkem následného vývoje zvýšily možnost katastrof.

PŘÍBĚH 1. ŘADY
Přímé železniční spojení mezi maďarským hlavním městem a Vídní bylo navázáno již v roce 1850. Výstavba takového pevného traťového spojení však slibovala nové výhody na pravém břehu Dunaje. Rakouská státní železniční společnost získala právo na trať Vídeň – Győr – Komárom – Újszőny. Část z toho byla nakonec dokončena v roce 1855 z Bruck an der Leitha do Győru. Zbývající trasa Győr – Komárom – Újszőny byla předána 10. srpna 1856. Mezi Újszőny a Kelenföldem tedy musela být postavena pouze železniční trať. Na to jsme si však ještě museli počkat, protože provoz byl zahájen na hlavní trati Újszőny – Kelenföld postavené maďarskými královskými státními železnicemi až v roce 1884 [7]. Tím vzniklo další spojení mezi Vídní a Budapeští, které se stalo linkou 1.

KATASTROFA DUCAL HILL
Největší maďarská železniční nehoda souvisela se smutnou smrtí. František Josef I., císař rakousko-uherské monarchie a maďarský král, který byl od 5. listopadu 1916 v posteli se zápalem plic a vysokou horečkou, zemřel ve 21 hodin ve vídeňském paláci Schönbrunn. Po zprávách byla oplakána celá říše a dokonce i Evropa. Datum pohřbu bylo stanoveno na 30. listopadu. Pro ty, kteří cestují z Maďarska na akci, ministr obchodu nařídil spuštění tří zvláštních vlaků, dvou ze západu a jednoho z východního nádraží, které přepraví hlavní členy domu, zástupce a delegáty donucovacích orgánů do Vídně a poté přivezou toho dne je domů do Budapešti. Cesta byla zdarma a bylo možné ji použít pouze s registrovanou jízdenkou. Zvláštní vlaky odjíždějící ze Západu do Érsekújvár, Zastavili se v Galantě a Bratislavě, zatímco v Kelenföldu, Bicském, Komáromu, Győru, Mosonmagyaróváru, Hegyeshalomu a Zuráni, počínaje od východu, se vydali také tam a zpět. Ušlechtilé cestující, většinou na sobě černé ozdoby nebo oblečení a smuteční stuhy, byli odvedeni tramvají z vídeňského Ostbahnhofu do místa pohřbu v Hofburgu. Velká část civilního obyvatelstva také použila vlak k cestě na akci, většina z nich už vyrazila večer 29. listopadu.
V den pohřbu se smuteční obřady a bohoslužby konaly nejen v rakouském hlavním městě, ale v celé říši a školy, univerzity, muzea a obchody zůstaly zavřené [8]. Ceremonie proběhla v pořádku, císař byl umístěn vedle královny Alžběty v císařské kryptě kapucínského kostela ve Vídni. Masy, včetně maďarských politiků a církevních vůdců, se toho večera vrátily podle plánu do Budapešti. Jejich cesta však zůstala navždy nezapomenutelná. Třetí zvláštní vlak byl kvůli zvýšenému počtu cestujících rozdělen na dvě části [9]. Start druhého vlaku s 22 vozy, původně plánovaného na 19 hodin a 20 minut, byl kvůli přetížení linky 1 možný pouze o 1,5 hodiny později. V té době byla železniční trať mezi Győrem a Budapeští již dvoukolejná a levostranná.

Železniční stanice Herceghalom po nehodě v roce 1916
Železniční stanice Herceghalom po nehodě v roce 1916

Vlak s 18 vozy v Grazu, většinou III. ve svých přeplněných vozech cestovali vojáci, civilisté a spící lidé. První zprávy uváděly, že tragédie si vyžádala více než 30 mrtvých a více než 100 zraněných a mezi přeživšími vypukla panika.
Jakmile byla nahlášena nehoda, byla okamžitě upozorněna policie a hasiči a o půl čtvrté opustil první záchranný vlak Budapešť s lékaři, vojáky a pracovníky, aby co nejdříve pomohli [10]. Za úsvitu německý řád Johannity také poslal na scénu svůj nemocniční vlak z Ferencvárosu. První zprávy bohužel podcenily počet obětí. Do 2. prosince tisk už psal o 66 mrtvých a 180 zraněných. Mezi nimi byl Lajos Thallóczyhistorik, soudní radní, od roku 1916 je také civilním guvernérem Srbska, členem Maďarské akademie věd a prezidentem Maďarské historické společnosti [11]. Takto o nehodě napsal korespondent na místě [12]. „Avšak obraz, který nám předkládá scéna vévodyhalomské katastrofy, je podle vojáků neporovnatelně horší než obraz bitevního pole, ať se na něm odehrály jakékoli divoké bitvy (…).“ Nemáme minutu, abychom vystoupili z vlaku, dostali se do pořádku nervy, zatvrdili naše srdce, zadrželi slzy a první mrtvý tým, patnáct nebo dvacet mrtvol, je už před námi, na neúrodná, promočená, ponořená země, neobydlená, kdokoli je neklidný, téměř sestoupí z úzkého nábřeží. “ Vraky dvou vlaků (obrázek 2) a těla a části těl obětí ležely vedle dvojic zábradlí.

Vraky Princeshalomu
Vraky Princeshalomu

Z Herceghalomu do Budapešti přicházely horší a horší zprávy. Počet mrtvých a zraněných neustále roste. To bylo také znepokojivé, protože nemocnice v Komáromu a Budapešti dokázaly ubytovat celkem 40 zraněných, zatímco dalších 10–12 lidí poskytla soukromá sanatoria. V té době armáda rozšířila pomocnou ruku tím, že umístila civilisty také do jejich nemocnic. Většina zraněných však byli vojáci.
Vlak první pomoci se vrátil na pešťské nádraží v 7:45 ráno, ale přinesl s sebou pouze rychle zachráněné cestující z Vídně. Zranění byli transportováni dalšími sestavami. Mezitím bylo zjištěno stále více a více úmrtí. Po limuzíně Lajose Thallóczyho bylo připojeno auto Pullman, v jehož první části cestovali studenti Vzdělávacího ústavu Ference Józsefa. Po srážce byla přední část tohoto vozu rozdrcena a cestující tam byli jeden po druhém zraněni. Bohužel jeden z nich, Daniel Zilahi žijící, incident nepřežil a rozdrtil ho železnou pneumatikou. Hazay Samu však unikl úžasným způsobemMinistr obrany, jehož sedan byl připojen k vlaku před Thallóczyé, ale kvůli dlouhému zpoždění byl v Komáromu vypnut, protože nechtěl přijet do hlavního města pozdě v noci. V důsledku toho se vyhnul srážce.
Vyšetřování příčin neštěstí začalo okamžitě. Na místě nehody, po odstranění mrtvých a zraněných, stály dvě sady trosek. V bezprostřední blízkosti stanice Herceghalom je konec vlaku v Grazu, tři sotva poškozené vozy. Ze středu sestavy leželo osm lehkých dřevěných vozů rozdrcených na prach na dvojici koncových kolejnic a na dně násypu. Zatímco od začátku lokomotiva, kočár a čtyři vozy po incidentu odjely do Komáromu, protože nebyly poškozeny. Po jejich levici stála na vnitřní dvojici kolejnic parní lokomotiva táhnoucí speciální vlak, který rozdělil osobní vlak ve Štýrském Hradci, který právě měnil koleje. Toto a kočár unikly nehodě téměř nepoškozené, na rozdíl od limuzíny přepravující Lajose Thallóczyho, dva z nich za sebou, který byl s radostí zničen. První polovina vozu Pullman, který následoval, byla také poškozena,
Kromě vraků měla známky také neporušená výhybka na levé straně trati. Ani sklo zařízení nebylo rozbité, ale silný železný strukturovaný semafor tam ležel kolem kolejí. Mezitím zahájily úřady pod vedením generálního prokurátora a vyšetřujícího soudce po prohlídce na místě výslechy v jednom z prostor stanice Herceghalm. Podezření se brzy obrátilo k Jánosovi Vidovi , 53letému řidiči, který řídil 26 let . Tvrdí, že neručí, protože zelený signál nesvítil, ale přesto si všiml blížícího se vlaku a pomalého signálu. Tehdy by zabrzdil, ale brzda nefungovala správně. Srážka se stala nevyhnutelnou a byla zničena také lokomotiva vysokorychlostního vlaku ( obr . 3).

Lokomotiva vysokorychlostního vlaku po nehodě
Lokomotiva vysokorychlostního vlaku po nehodě

Vida, který se prohlásil za nevinného, ​​úřady již nesměly domů, zůstal ve vazbě. Po první prohlídce se ukázalo, že výstražné zařízení mohlo blikat i ráno po katastrofě, takže se zdálo, že se jedno z alibi řidiče převrhlo [13].
Zpráva o katastrofě brzy dorazila také do Vídně. Po IV. Král Charles se o zprávách dozvěděl od Istvána Tisy a okamžitě nařídil svému bratrovi arcivévodovi Miksovinavštívit oběti a jejich příbuzné a umístit věnec na rakve zesnulého. Zpráva o Thallóczyho smrti, známá a populární ve Vídni, zasáhla i rakouskou společnost. Bohužel počet úmrtí ze dne na den stále rostl. Druhý den po nehodě bylo zaregistrováno 71 obětí, protože tři zemřeli na následky zranění a byla nalezena další dvě těla.
Po vyčištění ruin a obnovení trati byl provoz obnoven 3. prosince na stanici Herceghalom. Příčiny nehody se začaly krystalizovat. Kolizi viděla pouze jedna osoba, strážce srubu (strážnice) stanice Herceghalm, kde k nehodě došlo. Kromě něj cestovali ve vlaku i další očití svědci a tyto události zažili. Pomalu se ukázalo, že za neštěstí byla zodpovědná i Vida. Výsledkem je, že státní zastupitelství v Královské Pešti nařídilo jeho zatčení a je stíhán za veřejný čin způsobený nedbalostí. Bylo to proto, že když si všiml pomalého signálu, měl zabrzdit, ale neudělal to. Vzdálenost 600 m by stále stačila k zastavení, aby se zabránilo nehodě.
Ve stejný den (3. prosince) dorazil arcivévoda Miksa a položil věnec k rakvi Thallóczy, pohřbené v Lékařském ústavu, a k hrobům mrtvých v Herceghalom. Poté také navštívil zraněné při nehodě v různých nemocnicích. Řidič Vida byl mezitím po třídenním zadržení v čekárně v Herceghalom odvezen do věznice Semmelweis Street v Budapešti.
Nehoda nezůstala bez povšimnutí ani ve vedení MÁV. Zsigmond Kotányi, soudní poradce, ředitel MÁV, okamžitě odešel do důchodu, zatímco József Ofner,vedoucí centrálního řízení společnosti opustil svoji pozici. Personální změny mohly být způsobeny skutečností, že bod týkající se prevence nehod v mlze byl vyřazen z programu projevu na schůzi vedení konané dva týdny před vévodou z vévodství. Vidas byl na druhou stranu v tuto chvíli propuštěn, protože jeho obvinění byla na jedné straně potvrzena [14].
Po pitvách soudních lékařů bylo rovněž stanoveno datum pohřbu [15]. Příbuzní, vládní úředníci a místní obyvatelé doprovázeli prvních 19 obětí na jejich poslední cestě do Bián 8. prosince. Po jeho pohřbu na kolonádě Maďarské akademie věd bylo Thallóczyho tělo uloženo na hřbitově na Kerepesi út [16]. Do 20. prosince byli ostatní mrtví také pohřbeni v různých částech země. Jména několika z nich nemohla být známa, protože šlo o ruské válečné zajatce.
Během této doby o této záležitosti diskutoval ve Sněmovně reprezentantů také Béla Mezőssypo interpelaci opozičním poslancem. Zde se dostaly do popředí odpovědnosti ministra obchodu a předsedy vlády. Odpůrci, kteří hovořili, nejvíce upozorňovali na přeplněnost železnic a na skutečnost, že vlaky přepravující jednotlivé ministry měly přednost před všemi ostatními vlaky v dopravě, a to nyní přišlo za vysokou cenu. Samozřejmě to bylo také způsobeno tím, že kvůli válce se obrat MÁV zvýšil do takové míry, že jí nemohl sloužit. Kromě toho nebyly sledovány strategické tratě pro vojenské zájmy, kapacita stanic byla rozšířena, byl vyvinut blokový systém (prostorový systém) a v Rakousku a Německu nebyly implementovány žádné železniční a technické inovace. Odborník na pruskou železnici řekl dříve [17] „To, že maďarské státní železnice nebudou institucí osobní dopravy, ale skutečnou gilotinou, je možné potlačit mnoho nepřerušených sérií železničních nehod cenzurou“. Následná katastrofa byla tedy předvídatelná z důvodu nedostatečného rozvoje a zvýšeného obratu.

Současná rekonstrukce nehody
Současná rekonstrukce nehody

Mezitím vyšetřování stále více odhalovalo, co se vlastně stalo. Během katastrofy se nekolidovaly dva vlaky, ale vídeňský rychlobrzděný z 80 km / h rozdělil vlak v Grazu protínající cestu o 69 km / h (obrázek 4). Výsledkem bylo, že rychlostní vlak měl jen dva mrtvé, přeplněnou osobu 69 [18]. Hloubkové vyšetřování nakonec identifikovalo řadu faktorů jako příčinu katastrofy, která způsobila nehodu společně, pravděpodobně kvůli politickému tlaku opozice, který také částečně zbavil řidiče jeho výlučné odpovědnosti.
Prediktivní semafor byl na rozdíl od prvních zpráv skutečně neosvětlený a uhasen kouskem uhlíku neznámého původu. János Vida a Ferenc Csöllestrojvedoucí na druhou stranu ignoroval značku „Pomalu“, která byla v té době stále platná. Kromě toho si další zakázanou značku všimli pozdě, takže začali zpomalovat až poté. Odkaz na nesprávně fungující brzdy také nebyl na místě, protože forenzní vyšetřování odhalilo, že fungovaly dobře. Následné parkovací brzdění na kolejích, které se v sestupné mlze zvlhčilo, proběhlo příliš pozdě, takže srážka byla nevyhnutelná.
Hlavním důvodem bylo, že v Győru byl před vídeňským půstem povolen speciální vlak a oba vlaky následovaly po sobě s rozdílem 5 minut (vzdálenost bloku). Müller Vendel, vedoucí stanice v Herceghalom, jel osobním vlakem z Grazu na II. na trati, zatímco příloha III podle požadavků poskytovatele dopravních služeb trať byla úplně prázdná [19]. Poté, s využitím 5 minut, chtěl projít tento vlak dvojitým výhybkou na otevřenou trať. Mezitím však na přejezd zapomněl a pustil značku pro vysokorychlostní vlak [2]. Lokomotiva a strojvedoucí osobního vlaku 1308 musí bez předchozího upozornění nezastavili se u vchodového nápisu, aby objasnili situaci [19]. Společně způsobili neštěstí.
Na tomto základě obžalovací rada soudu 2. května 1918 obžalovala řidiče Jánose Vida a dopravního důstojníka Müllera Vendela. Ten však byl tak nešťastný, že se po nehodě zbláznil a odešel do budapešťské Královské maďarské národní tébolydy (Lipótmező). Ostatní podezřelí však byli osvobozeni. Vida těžko zvládal katastrofu, chtěl také spáchat sebevraždu [20]. Konec případu byl poznamenán skutečností, že zákon z roku 1919 o výkonu veřejného milosrdenství [21], vydaný na památku vyhlášení Maďarské lidové republiky, zrušil řízení politických a civilních trestních soudů, takže Vida a Müllerovi byla udělena amnestie a propuštěna [22].
Největší maďarská železniční nehoda doposud přežila v historické paměti. Na památku obětí byl v Herceghalomu na straně naproti staré železniční stanici zřízen kaštanový háj a na počest každého zemřelého byly vysazeny stromy, které, i když řídce, zůstávají dodnes.

Kromě toho 1. prosince 1991 u příležitosti 75. výročí nehody slavnostně Pamětní výbor Lajose Thallóczyho, MÁV, Maďarské muzeum technologie a dopravy a obec Herceghalom slavnostně slavnostně slavnostně slavnostně otevřely pamětní desku v čekárně nádraží (obrázek 5) [11]. U příležitosti 100. výročí neštěstí uspořádala obec Herceghalm dne 1. prosince 2016 pietní akci, obřad kladení věnců a přednášku o historii železnice [23].
Nebyla to však poslední vážná železniční nehoda v Herceghalom. 26. října 1919 se dva vlaky srazily téměř na stejném místě, kde ke katastrofě došlo před třemi lety. Nákladní vlak se rozdělil na dvě části, lokomotiva pokračovala přední částí vlaku, zatímco zadní část byla zastavena u vstupního signálu. Osobní vlak do Herceghalomu naopak narazil do stojícího vozu. Incident si zázrakem nevyžádal lidský život, protože řidič včas zabrzdil, čímž ztlumil sílu srážky.

Pamětní deska Lajose Thallóczyho v čekárně na nádraží Herceghalom
Pamětní deska Lajose Thallóczyho v čekárně na nádraží Herceghalom

Zároveň došlo k velkému poškození vozů [24]. Z toho všeho lze vyvodit, že oblast stanice Herceghalm byla poměrně nebezpečným úsekem linky 1, zejména kvůli zvýšenému provozu během válečného období a zpožděné rekonstrukci linky.
Katastrofa v této fázi a následné případy zdůraznily potřebu renovace a přestavby trati. Dřívější vykolejení a tragédie z roku 1916 již vyvolaly potřebu rekonstrukce, ale dosud nezačaly. Aby se předešlo dalším nehodám, byl z podnětu dopravního úřadu od roku 1923 na trati Budapešť – Győr zaveden pro zlepšení viditelnosti místo levotočivého přístupu. Z pohledu strojvedoucího parní lokomotivy bylo z důvodu krytí podélného kotle a kouřové skříně omezeno pozorování návěstidel na levé straně, zejména v případě nepříznivé polohy koleje levostranný provoz. Později, v roce 1935, byly upraveny signální obrazy signatářů. Bílá s významem „zdarma“ byla změněna na zelenou a zelená s významem „pomalu“ byla změněna na žlutou. Tyto změny byly rovněž nezbytné, protože podle současných odborníků k nehodě přispělo také omezení viditelnosti v důsledku v té době klenuté konstrukce Herceghalomu a nepříznivé umístění značek [19]. Železniční trať a stanice byly přestavěny až v 70. letech [9]!

Mary Shuttleworth

Jako dítě vyrůstající v apartheidu v S.A. byla Mary Shuttleworth svědkem nekontrolovatelného porušování lidských práv. V reakci na to založila Youth for Human Rights International, aby učila mladé lidi po celém světě o důležitosti lidských práv.

Doktorka Mary Shuttleworthová
Doktorka Mary Shuttleworthová

Doktorka Mary Shuttleworthová, která překonala své vlastní studijní obtíže díky studijní technologii L. Rona Hubbarda, se stala pedagogkou a zasáhla životy milionů mladých lidí svou iniciativou v oblasti vzdělávání v oblasti lidských práv.

Kolik bystrých a kreativních dětí se vzdá svých cílů, frustrovaných problémy s učením, které prostě nemohou překonat?

Doktorka Mary Shuttleworthová přednáší o Všeobecné deklaraci lidských práv a jednoduchými slovy je podává dětem, aby jim mohli porozumět.
Doktorka Mary Shuttleworthová přednáší o Všeobecné deklaraci lidských práv a jednoduchými slovy je podává dětem, aby jim mohli porozumět.

Mary Shuttleworthová měla osobní zkušenost se zoufalstvím způsobeným takovým dilematem. Překonala to a dosáhla svých akademických cílů a věnovala se tomu, aby umožnila dětem plně využít jejich potenciál tím, že jim pomohla naučit se, jak se učit.

Základní škola byla pro Shuttleworthovou, která pochází z vysoce vzdělané rodiny, akademicky obtížná. Její otec, scientolog, ji ​​seznámil se studijní technologií vyvinutou L. Ronem Hubbardem.

„Tyto znalost mi změnily život,“ říká Shuttleworthová, která se stal učitelkou a získal doktorát z pedagogiky.

„V dnešním světě přeplněném informacemi není negramotnost jen handicapem, je to vážné odpojení od dostupných příležitostí,“ říká. „Tolik mých studentů přijde a řekne ‚nesnáším matematiku‘ nebo nějaký jiný předmět.“ Je to vzrušení pokaždé, když vidím pro studenta „světlo“ – ten „ah-ha!“ Okamžik, kdy si uvědomí, že rozumí. “

Její láska k dětem a upřímná touha pomoci jim dosáhnout jejich cílů podnítily obavy Shuttlewortha o výchovu k lidským právům.

Shuttleworth, která se narodila a vyrůstala v jihoafrické republice během režimu apartheidu, viděla na vlastní kůži devastaci, která je výsledkem diskriminace a porušování lidských práv. V roce 2001 založila neziskovou skupinu Youth for Human Rights International, která se věnuje výuce mládeže o lidských právech, konkrétně Všeobecné deklaraci lidských práv OSN.

Co je Mládež za lidská práva?
Co je Mládež za lidská práva?

„Přestože Organizace spojených národů přijala Všeobecnou deklaraci lidských práv před více než 60 lety, otázek lidských práv je neúrekem.“ Před deseti lety, kdy jsme začali s organizací Youth for Human Rights International, nebylo 90 procent dotázaných schopno pojmenovat více než tři z 30 práv přiznaných Deklarací, “říká.

Na setkání s vládními, občanskými a komunitními vůdci na osmi výročních mezinárodních světových turné Mládež pro lidská práva Shuttleworthová zjistila, že i když většina z nich je znepokojena a má dobré mínění, většina nemůže definovat lidská práva, natož vyjmenovat konkrétní práva, která Deklarace zaručuje. I zde je klíčové vzdělání.

„Takové zásadní znalosti musí být šířeny,“ říká Shuttleworth. „Kdyby Edisonovo ‚tajemství‘ elektřiny bylo k dispozici jen několika málo lide, mohli bychom všichni stále žít ve tmě.“

Problém byl v tom, jak se dostat k pojmům Všeobecné deklarace lidských práv pro mládež. Odpověď měl dospívající syn Shuttleworthové, Taron – upoutejte jejich pozornost pomocí audiovizuálního přístupu.

„V návaznosti na Taronovu vizi jsme se vydali vyrábět produkčně levná hipsterské hudební videa UNITED, říká Shuttleworthová.

Premiéru měli videí UNITED v srpnu 2004 v New Yorku v sídle Organizace spojených národů a díky své univerzální přitažlivosti se stala oblíbená pro mládež v zemích od Guyany přes Velkou Británii a Thajsko až po Tanzanii a získala více než tucet ocenění po celém světě.

Na základě ohromného úspěchu UNITEDu vyvinuli další vzdělávací materiály o lidských právech a inspirovali mládež z různých prostředí, aby se stali učiteli lidských práv.

Teenagerka v Kanadě spojila výchovu k lidským právům se zábavou v místních školách. Mládež na Tchaj-wanu objela ostrov na kolech, navštívila školy a setkala se s úředníky, aby podpořila vzdělávání v oblasti lidských práv. V Jižní Africe studenti produkovali divadelní představení o porušování lidských práv následovaná scénami ilustrujícími lidská práva, která by napravila každý scénář. Dvanáctiletá dívka v Indii se setkala s prezidentem své země, aby mu řekla, jak je důležité vyučovat lidská práva.

Shuttleworthová říká, že účinnost programu spočívá v jeho jednoduchosti.

„S těmito materiály může kdokoli učit lidská práva,“ říká. „Vzdělání je mostem k lidským právům a dalším pozitivním sociálním změnám.“

Mezinárodní Scientologická církev a jednotlivé scientologické církve a mise podporují a sponzorují vzdělávací iniciativy v oblasti lidských práv.

meet scientologist
meet scientologist

Další informace o tom, jak scientologové zlepšují svět kolem sebe, naleznete ve videích „Meet a Scientologist“ na webu www.Scientology.org.