Prodej lesa na kraji Prahy 4 – Modřany

K prodej nabízíme jeden hektar 65 let starého lesního smrkového porostu na kraji Prahy 4 – Modřany. Terén v lese je více méně rovinatý a les. Celková zásoba dřeva k vykácení je cca 1958 m3. Les je v katastrálním územní Komořany, vede k němu polní a lesní cesta. Cena lesa dle znaleckého posudku z 12/2015.  Modřany jsou od 1. ledna 1968 částí Prahy, dnes jsou katastrálním územím městské části Praha 12, jejíž úřad na území Modřan sídlí. Jejich historie sahá až k 11. století. 13. listopadu 1936 byly povýšeny na městys, 14. června 1964 k nim byly připojeny Komořany a někdy v roce 1963 či 1966 byl modřanský místní národní výbor přejmenovaný na městský národní výbor, což se fakticky rovnalo povýšení na město.